Sunday, February 1, 2015

ตัวอย่างไฟล์ แปลนบ้าน สำหรับหาตำแหน่งเสาเอก เสาโท


ตัวอย่างการส่ง ไฟล์ แปลนบ้าน สำหรับหาตำแหน่งเสาเอก เสาโท

**ห้ามถ่ายจากมือถือ/กล่องถ่ายรูป** 
**รับดูเฉพาะภาพที่สแกนขนาด A4เท่านั้น**

1.ต้องเป็นไฟล์รูปภาพ หรือ pdf ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 800 k  และต้องสามารถขยายได้ชัดเจน

2.ต้องระบุทิศ เช่น เหนือ  ใต้ ออก ตกให้ชัดเจน

3.จะส่งเป็นแปลนตอม่อ ฐานราก หรือ แปลนชั้น 1 ก็ได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

4.ต้องระบุบริเวณที่เป็นห้องน้ำให้ชัดเจน หากส่งเป็นแปลนฐานราก หรือ ชั้น 1 ก็ต้องเขียนบริเวณที่เป็นห้องน้ำของชั้น 2 หรือ ชั้น 3 ด้วย (ถ้ามี)

5.รูปภาพจะต้องดูเรียบร้อย อ่านง่ายดูสบายตา สะอาด ชัดเจน  มิฉะนั้นจะอาจารย์ไม่รับดูให้

6.ห้ามส่งไฟล์โครงสร้างบ้านมาทั้งชุดที่มีเป็นสิบๆหน้า แต่ให้ส่งมาเพียงแปลนฐานรากหรือแปลนชั้น 1เท่านั้น

7.ส่งเมล์มาที่ astroneemo@gmail.com  หรือ Fax หมายเลข 02-733-3585

บางคนชอบส่งมาแบบเอาง่ายเข้าว่า ถ่ายรูปเอียงๆมาก็มี รูปจากมือถือก็มี รูปเล็กมากๆก็มี มีเงาดำก็มี หากทำส่งแบบลวกๆ อาจารย์ก็จะไม่ดูแปลนให้ เพราะถือว่าไม่เคารพครูอาจารย์ 

บริการนี้ท่านต้องเข้าไปขอฤกษ์ยกเสาเอกก่อน คลิ๊กที่นี่
กรุณาดูตัวอย่างตามข้างล่างนี้

ภาพต้องละเอียดชัดเจน หากมาร์คตำแหน่งเสามาด้วยก็จะดูง่ายขึ้นยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner