Thursday, August 7, 2014

171. อันนทานโชค

173. ศราทธอันนภุกตโชค

สัมพันธ ภาพ – ถ้าเสาร์เป็นเจ้าเรือนที่ 2, หรือร่วมกับเจ้าเรือนที่ 2 หรือเรือนที่ 2 ถูกโยคของเสาร์เป็นนิชค์ – (ศราทธะอันนะภุกต – กินอาหารเปรตพลี)

ผล – เจ้าชะตากินอาหารที่ประกอบในพิธีปลงศพ หรืออาหารเซ่นปีศาจ


ข้อสังเกต – ชาวภารตะถือว่า ผู้ที่ไม่ใช่ญาติใกล้ชิดกับผู้วายชนม์ หรือผู้ที่ไม่ได้รับเชิญในงานปลงศพ กินอาหารที่ประกอบสำหรับงานปลงศพไม่ว่าในระยะไหน นับตั้งแต่ถึงแก่กรรมถึงงานเผาหรือฝังถือว่าผู้นั้นเป็นคนโชคร้าย ถ้าเสาร์ไม่เกี่ยวข้องแก่เรือนที่ 2 เลย เจ้าชะตาจะไม่เผชิญกับโชคร้ายอย่างนี้
172. ปรันนโภชนโชค

สัมพันธภาพ – เจ้าเรือนที่ 2 เสวยนวางศ์ราศีนิชค์หรือราศีศัตรู ถูกโยคของดาวเคราะห์นิชค์ – (ปะรันนะโภชนะ – รบกวนอาหารผู้อื่น)

ผล – เจ้าชะตาเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารที่ผู้อื่นบริจาค หรือเจ้าชะตาเป็นคนไม่มีอิสระ


ข้อสังเกต – ผู้ที่ไม่สามารถหาเลี้ยงชีวิตได้ด้วยตนเอง เป็นธรรมดาที่ผู้นั้นต้องอาศัยผู้อื่น. ถ้าเจ้าเรือนที่ 2 เป็นนิชค์ในนวางศ์จักร หรืออยู่ในราศีศัตรูในนวางศ์จักร – จะได้รับผลที่กล่าวนี้ ถ้ามีดาวเคราะห์นิชค์เป็นโยคแก่เจ้าเรือนที่ 2 ด้วย เจ้าชะตาต้องอดอยาก--------------------------------------------
171. อันนทานโชค

สัมพันธภาพ – เจ้าเรือนที่ 2 เสวยไวเศษิกางศ และได้การร่วมหรือโยคของพฤหัสบดีและพุธ – (อันนะทานะ – บริจาคอาหาร)

ผล – เจ้าชะตามีนิสัยเผื่อแผ่อารีอารอบ และให้อาหารแก่คนมากหลาย


ข้อสังเกต – การเลี้ยงอาหารผู้หิวกระหาย (อันนทาน) เป็นการทำกุศลอย่างหนึ่ง ธรรมดามนุษย์มีความปรารถนาทรัพย์สิน ความสบาย สิ่งของที่พอใจ ชื่อเสียง อย่างไม่รู้จักเพียงพอ แต่ผู้ที่อดอยากหิวกระหายที่ได้รับอาหารเหลือเฟือจะเกิดความพอใจที่แท้จริง ฉะนั้นผลศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งของกุศลกรรม อยู่ที่การบริจาคอาหาร
ราศี (92)                                                                              นวางศ์ (92)


ชะตา (92)  เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2399

เวลามัธยมท้องถิ่น  กลางคืน 2 ยามกับ 21 นาที

ทศาศุกร์ 12 ปี 3 เดือน 9 วันชะตานี้มีสัมพันธภาพแบบหนึ่งของโชค 171 เจ้าเรือนที่ 2 (พุธ) อยู่ในเรือนที่ 10 ร่วมกับพฤหัสบดี เจ้าชะตามีชื่อเสียงในความใจบุญที่บริจาคอาหารมากมายเลี้ยงนักพรต, คนยากจน และผู้ที่ขาดแคลนอาหาร--------------------------------------------

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner