Sunday, May 25, 2014

พิธีบวงสรวงที่ดิน สร้างโรงงาน จ.ชลบุรี

10. ราชลักษณโชค10. ราชลักษณโชค
สัมพันธภาพ พฤหัสบดี, ศุกร์, พุธ และจันทร์ ร่วมลัคน์หรืออยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ – เป็นราชลักษณโชค
ผล เจ้าชะตามีลักษณะจูงใจให้นิยมเลื่อมใส และให้มีศุภลักษณะดีเลิศในลักษณะของชนชั้นสูง
ข้อสังเกต ถ้าจันทร์ไม่มีกำลังหรือพุธสัมพันธ์ร้าย ไม่อาจให้เจ้าชะตามีลักษณะสวยงามได้ แต่อย่างไรก็ดีโชคนี้ช่วยให้เจ้าชะตาประสพ อทฤษฏวัตคือศุภผลในความเคารพนับถือ เกียรติศักดิ์และมิตรภาพ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นราชาจึงจะมีคุณความดีทั้งมวลได้ เพราะราชามิใช่จะมีคุณความดีให้เป็นที่น่านับถือได้จริงทุกราชา บุคคลิกลักษณะเป็นลักษณะอย่างหนึ่งสำหรับผู้มีโชคดี ซึ่งบุคคลทั้งหลายไม่อาจมีได้ทั้งที่อยากได้อยากมี
ชะตา (1) เป็นตัวอย่างสำหรับราชลักษณโชคได้ดี เพราะศุกร์, พุธ และจันทร์ อยู่ในเรือนจตุรเกณฑ์ทั้ง 3 ดาวเคราะห์ แต่การที่จันทร์ร่วมกับเสาร์ และอิทธิพลอย่างแรงของเสาร์ที่สำแดงต่อจันทร์และลัคน์ทั้ง 2 อย่าง ผลของโชคจึงสำแดงเป็นอย่างอื่นไปสิ้น (เว้นสำหรับรูปร่าง)

--------------------------------------------


9. วาสุมติโชค9. วาสุมติโชค
สัมพันธภาพ ถ้าศุภเคราะห์อยู่ในเรือนอุปจัย (3.6.10.11) จากลัคน์หรือจากจันทร์เป็นวาสุมติโชค (วาสุมติ – พุทธิของพระวิษณุ)
ผล เจ้าชะตาเป็นอิสระไม่อยู่ใต้อำนาจผู้ใด ครอบครองทรัพย์สินมากมาย
ข้อสังเกต วาสุมติโชคสำ

แดงผลเรื่องทรัพย์สินมากกว่าอย่างอื่น ผลของวาสุมติโชคที่เกิดจากลัคน์มีอิทธิพลมากกว่าผลของวาสุมติโชคที่เกิดจากจันทร์ ตามความหมายของโชคนี้แสดงว่า ถ้ามีเพียง 2 ศุภเคราะห์จะให้มีทรัพย์สินน้อย และถ้ามีศุภเคราะห์เดียวมีทรัพย์สินอย่างสามัญ ถ้าเรือนอุปจัยเป็นเรือนอุจจ์ของศุภเคราะห์นั้นโชคนี้จะมีกำลังแรงเต็มที่ ถ้าเป็นเรือนนิชค์ผลจะตรงข้ามกับที่เป็นผลดี สัมพันธภาพนี้ ถ้านับจากจันทร์จะไม่มีดาวเคราะห์อยู่ในเรือนอุปจัยของจันทร์ได้ครบทั้ง 4 เรือน เพราะจะเหลือศุภเคราะห์เพียง 3 ศุภเคราะห์เท่านั้น แต่เรื่องนี้ในคัมภีร์ไม่มีกล่าวถึง วราหมิหิราว่าถ้าพิจารณาเฉพาะลักษณะของสัมพันธภาพ อาจทำให้เข้าใจว่าผลนั้นจะเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าพิจารณาในแง่เป็นโชคจะได้รับผลนั้นแน่นอน แต่ต้องประมาณกำลังจริงของโชคด้วย การพิจารณาสัมพันธภาพด้วยความระมัดระวัง และหาดูว่านอกจากนี้ยังมีโชคอื่นที่มีกำลังแรงกว่าร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ อนึ่งจะเห็นได้ว่าวาสุมติโชคบริสุทธิ์หาได้ยาก จะพบเห็นได้น้อยเหลือเกินว่ามีศุภเคราะห์ในเรือนอุปจัยได้ครบทั้ง 4 เรือน และแม้มีศุภเคราะห์อยู่ในเรือนอุปจัยได้ครบทั้ง 4 เรือน ก็ยังอาจมีบาปเคราะห์ร่วมหรือเป็นโยค อย่างนี้ทำให้คุณค่าของโชคลดลง
 

 ราศี (14)                                                                              นวางศ์ (14)

ชะตา (14)  เกิดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2458
เวลามัธยมท้องถิ่น  7.00 ก.ท.
ทศาพุธ 14 ปี 5 เดือน 12 วัน

ชะตานี้เรือนที่ 3 ที่ 6 ที่ 10 มีจันทร์, ศุกร์ และพฤหัสบดี สถิตตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าเป็นวาสุมติโชค ใน 3 ดาวเคราะห์ที่ร่วมกันเป็นโชค ศุกร์มีกำลังดีที่สุด ฉะนั้นในความหมายของโชค จะสำแดงผลในมหาทศาหรือในอนุทศาของศุกร์ ศุภผลของวาสุมติโชคที่บริสุทธิ์หาได้ยาก อย่างเดียวกันกับหาวาสุมติโชคที่มี 4 ศุภเคราะห์ อยู่ในเรือนอุปจัยครบทั้ง 4 เรือน

--------------------------------------------


8. จตุษสาครโชค8. จตุษสาครโชค
สัมพันธภาพ ถ้าเรือนจตุรเกณฑร์มีดาวเคราะห์สถิตทุกเรือนเป็นจตุษสาครโชค (จตุษสาคร – มหาสมุทรทั้ง 4)
ผล เจ้าชะตาได้ชื่อเสียงดี จะเสมอด้วยผู้บัญชาการปกครอง ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและอายุยืน มีความสุขด้วยบุตรหลานดี สุขภาพดี ชื่อเสียงแพร่หลายทั้ง 4 ทิศ
ข้อสังเกต คัมภีร์บรรยายว่าดาวเคราะห์สถิตในเรือนจตุรเกณฑร์เพิ่มกำลังใหญ่หลวงให้แก่ชะตา เรือนจตุรเกณฑร์ทั้ง 4 เรือน ในชะตาดุจกำแพง 4 ด้านของคฤหาสน์ เรื่องนี้จะพยากรณ์ผลไปตามตัวหนังสือทีเดียวไม่ได้ เพราะดาวเคราะห์ในเรือนจตุรเกณฑร์ที่ 10 มีกำลังมากกว่าในเรือนจตุรเกณฑร์ที่ 7 ในเรือนจตุรเกณฑร์ที่ 7 มีกำลังมากกว่าในเรือนจตุรเกณฑร์ที่ 4 และในเรือนจตุรเกณฑร์ที่ 4 มีกำลังมากกว่าในเรือนจตุรเกณฑร์ที่ 1 (แม้จตุรเกณฑร์ลัคน์ได้รับการยกเว้น) การพยากรณ์ผลในมหาทศา ตามปกติให้พิจารณาว่าดาวเคราะห์นั้นเป็นเจ้าการศุภหรือเจ้าการบาป ฯลฯ ความสำคัญของจตุษสาครโชคอยู่ที่ ให้ผลแก่เจ้าชะตาในเรื่องความมั่นคงของการเงินและชื่อเสียงดี โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นผู้บัญชาการปกครองหรือไม่ก็ตาม


 ราศี (13)                                                                              นวางศ์ (13)

ชะตา (13)  เกิดวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2358
เวลามัธยมท้องถิ่นหลังอาทิตย์ขึ้น 6 ชั่วโมง 18 นาที

ชะตานี้เจ้าชะตาเป็นผู้มีความมั่นใจในตนเองเป็นอย่างยิ่ง มีตำแหน่งสูง เคร่งครัดในศาสนา และรู้ภาษาต่าง ๆ ถึง 8 ภาษา

--------------------------------------------


7. อธิโชค7. อธิโชค
สัมพันธภาพ ถ้าศุภเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 6 ที่ 7 และที่ 8 จากจันทร์ – เป็นอธิโชค  (อธิ – ยิ่ง)
ผล เจ้าชะตาเป็นคนสุภาพและเป็นที่ไว้วางใจได้ จะมีความร่าเริงและมีความสุขสบายในชีวิต แวดล้อมด้วยภูมิฐานและความมั่งคั่ง จะมีชัยต่อศัตรู สุขภาพสมบูรณ์และอายุยืน
ข้อสังเกต อธิโชคเป็นสัมพันธภาพสำคัญอย่างหนึ่ง บางท่านว่าอธิโชคเป็นได้ทั้งบาปอธิโชคและศุภอธิโชค แต่วราหมิหิราและโหราจารย์สมัยนั้นกล่าวไว้ชัดเจนแต่ศุภอธิโชคอย่างเดียว คือ พุธ, พฤหัสบดี และศุกร์  ศุภเคราะห์ทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในเรือนที่ 6 ที่ 7 หรือที่ 8   หรืออยู่ใน 2 เรือนของ 3 เรือนนี้  เจ้าชะตาจะเป็นหัวหน้าหรือผู้นำ ถ้ามี 2 ดาวเคราะห์ จะเป็นรัฐมนตรี ถ้ามี 3 ดาวเคราะห์ จะครองตำแหน่งหรือฐานะเด่นขึ้นอีก ถ้าศุภเคราะห์ทั้ง 3 ไม่มีกำลังอยู่ในเรือนทั้ง 3 ที่กล่าวมาแล้ว ก็เป็นอธิโชคเหมือนกัน แต่กำลังของโชคอ่อนมาก อธิโชคนี้พิจารณาได้เสมอด้วยราชาโชค หรือมีค่าเกือบเท่าราชาโชค
 ราศี (11)                                                                              นวางศ์ (11)

ชะตา (11)  เกิดวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2414
เวลามัธยมท้องถิ่น  หลังอาทิตย์ขึ้น 2 ชั่วโมง 48 นาที
ทศาจันทร์ 9 ปี 8 เดือน 17 วัน

อธิโชคในชะตานี้มีกำลังแรงดีมาก เพราะพฤหัสบดีเป็นอุจจ์ในเรือนที่ 7 และพุธอยู่ในเรือนที่ 8 จากจันทร์ มหาทศาพฤหัสบดีให้ผลดีเป็นพิเศษ ทำให้เจ้าชะตาได้ฐานะดี สังเกตว่าชะตานี้มีราชาโชคด้วย คือพฤหัสบดีเป็นอุจจ์ในเรือนจตุรเกณฑร์จากจันทร์ ดังนั้น พฤหัสบดีเป็นโชคการกถึง 2 โชค
 

ราศี (12)                                                                              นวางศ์ (12)

ชะตา (12)  เกิดวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2430
เวลามัธยมท้องถิ่น  1.30 ล.ท.
ทศาพฤหัสบดี 2 เดือน 22 วัน

อธิโชคในชะตานี้มีกำลังแรงดีมาก ศุกร์และพฤหัสบดีอยู่ในเรือนที่ 7 และที่ 8 จากจันทร์ ความจริงศุกร์มีกำลังดีกว่าพฤหัสบดีเพราะแม้ศุกร์เป็นนิชค์แต่เป็นอัจจ์ในนวางศ์ ส่วนพฤหัสบดีอยู่ในราศีศัตรูในมหาทศาศุกร์ทำให้เจ้าชะตารุ่งโรจน์ยิ่งนัก

--------------------------------------------


ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner