Thursday, April 3, 2014

ขอเชิญลูกศิษย์ร่วมงานบูชาบรมครูปูฤษี 108 (และเทพเทวาทั้งหลาย)
ขอเชิญลูกศิษย์ร่วมงานบูชาบรมครูปูฤษี 108 (และเทพเทวาทั้งหลาย)
และร่วมกันทำบุญครบรอบวันเกิดของพระอาจารย์ประสิทธิ์ ถิรจิตโต(หลวงบัง)  วัดนก
ณ. วัดกำแพง  ซอยจรัญ 13  ถนนบางแวก (แยก32)
ในวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6 ) วันเสาร์
กำหนดงานพิธีการ
วันศุกร์ที่ 2. พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (ขึ้น.4 ค่ำ เดือน 6)
 เวลา 16.30 น. นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ทำพิธีสวดมนต์เย็น
เวลา 17.30 น. ครูบาคำเปง จะลงนะหน้าทองชุดใหญ่
วันเสาร์ที่ 3. พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (ขึ้น. 5 ค่ำ เดือน 6)
เวลา 07.30 น. พิธีถวายภัตตราหารเช้า (พระภิกสุสงฆ์ ๙ รูป)
 เวลา 10.59 น.เริ่มพิธีการบวงสร่วงขอขมาครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
เวลา 16.39 น. อาจารย์เขียวเริมทำพิธีอ่านองการแก้อาถรรย์และขอขมาครูบาอาจารย์และเทพย์ดาทั้งหลายๆในสยามเทวาถิราช และเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลาย ปูฤษี 108 พระองค์
เวลา 17.30 น. มีการพิธีสวดอารตีและพิธีต่างๆ
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6)
เวลา 9.49 น. อาจารย์เขียวอ่านโครงการเปิดเลิกปลุกเสกพระวัตถุมงคล
เวลา 11.00 น. อาจารย์เขียวทำพิธีต่างๆให้แก่ลูกศิษย์ทั้งหลาย
เวลา 15.00 น. นิมนต์พระเกจิอาจารย์นั่งอฐิถารจิตปลุกเสกวัตถุมงคลพร้อมกับอาจารย์เขียวและฤาษีร่วมพิธีการนั่งปลุกเสกวัตถุมงคล

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner