Sunday, July 6, 2014

62. วิษณุโชค
62. วิษณุโชค
สัมพันธภาพ ถ้าเจ้านวางศ์ของเจ้าเรือนที่ 9 ร่วมกับเจ้าเรือนที่ 10 และเจ้าเรือนที่ 9 อยู่ในเรือนที่ 2 – (วิษณุ – นารายณ์)
ผล เจ้าชะตามีความสุขสำราญ ได้โชคลาภทางไกล ได้ทรัพย์สินมากมาย แข็งแรง ชำนาญการอภิปราย ฉลาดการสนทนา ผู้บัญชาการปกครองสรรเสริญ ไม่มีโรค อายุยืนถึง 100 ปี บูชาวิษณุเทพ
ข้อสังเกต ถ้าวิษณุโชคในชะตาไม่มีกำลังถึงดีที่สุด เจ้าชะตาจะไม่ได้รับผลทั้งหมดของวิษณุโชค นวางศ์ที่เจ้าเรือนที่ 9 เสวยเป็นส่วนสำคัญในสัมพันธภาพของโชคนี้ ถ้าเจ้านวางศ์เป็นดาวเคราะห์ที่มีกำลังแรงที่สุดด้วยการได้คุณสมบัติในษัฑพละ โชคจะให้ผลได้จริงตลอดชีวิต ชะตาหนึ่งมีวิษณุโชคอย่างแรง แต่โชคร้ายที่เจ้านวางศ์ของเจ้าเรือนที่ 9 เป็นเสาร์ และได้กำลังในษัฑพละไม่มากนัก ฉะนั้นโชคให้ผลได้เพียงในขอบเขตจำกัด ผลต่าง ๆ ที่เจ้าชะตาได้รับเป็นเพียงผลอ่อน ๆ
ถ้าพบเห็นชะตาที่แสดงว่ามีโชคที่ให้ผลใหญ่ยิ่ง ต้องใช้ความรอบคอบในการประมาณกำลังจริง ของเจ้าการสำคัญที่เป็นมูลฐานของโชค สัมพันธภาพของเจ้าเรือนที่ 9 กับเจ้าเรือนที่ 10 ทำให้ตัวเองเป็นราชาโชคอย่างแรง และเมื่อสัมพันธภาพนี้เกิดขึ้นในเรือนที่ 2 มีเจ้านวางศ์ร่วมด้วย เป็นธนโชคมีกำลังเต็มที่แน่นอน นี่เป็นราชาโชคผสมกับธนโชค สัมพันธภาพนี้แสดงให้เห็นว่า เรือนที่ 2 ต้องมีดาวเคราะห์สถิตอย่างน้อย 3 ดาวเคราะห์ ฉะนั้นสัมพันธภาพนี้เป็นสัมพันธภาพหนึ่งที่หาได้ยาก


 ราศี (43)                                                                              นวางศ์ (43)

ชะตา (43)  เกิดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2444
เวลามัธยมท้องถิ่น  6.48 ก.ท.
ทศาศุกร์ 4 ปี 2 เดือน

ชะตานี้เจ้าเรือนที่ 9 (ศุกร์) อยู่ในราศีพฤษภในนวางศ์จักร ฉะนั้นเจ้านวางศ์ได้แก่ศุกร์ และศุกร์อยู่ในเรือนที่ 2 ร่วมกับเจ้าเรือนที่ 10 (พุธ) ทั้งศุกร์เองก็เป็นเจ้าเรือนที่ 9 เป็นวิษณุโชค แม้ให้ผลไม่ได้เต็มที่ เพราะมีราหูร่วมด้วยในเรือนที่ 2 แต่เจ้าชะตาก็ยังเป็นผู้มีอำนาจในตำแหน่งสูง


ราศี (44)                                                                              นวางศ์ (44)

ชะตา (44)  เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2423
เวลามัธยมท้องถิ่น  กลางคืนตี 4 กับ 50 นาที
ทศาราหู 17 ปี 5 เดือน 9 วัน

ชะตานี้มีวิษณุโชคเหมือนกัน ศุกร์มิใช่เพียงแต่เป็นเจ้าเรือนที่ 10 ยังเป็นเจ้านวางศ์ของเจ้าเรือนที่ 9 (พุธ) ด้วย ทั้งพุธและศุกร์อยู่ในเรือนที่ 2 เจ้าชะตาได้รับผลดีของโชคเกือบทั้งหมด มีความรู้สูง มีความสามารถทางกฎหมายเป็นเยี่ยม เป็นข้าราชการที่รุ่งโรจน์แจ่มใส

--------------------------------------------


ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner