Thursday, July 3, 2014

วันธงชัย ฤกษ์ดี วันดี ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฏาคม 2557

ฤกษ์ดี วันธงชัย ฤกษ์แต่งงาน เดือน กรกฏาคม 2557
ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อสกุล
โดยวันดีดังกล่าวนี้ จะต้องคำนวนดวงชาตาของท่านว่าสมพงษ์กับวันดีนั้นๆหรือไม่ จึงจะได้ผลดีเต็มที่


http://www.astroneemo.net/

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner