Sunday, May 25, 2014

7. อธิโชค7. อธิโชค
สัมพันธภาพ ถ้าศุภเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 6 ที่ 7 และที่ 8 จากจันทร์ – เป็นอธิโชค  (อธิ – ยิ่ง)
ผล เจ้าชะตาเป็นคนสุภาพและเป็นที่ไว้วางใจได้ จะมีความร่าเริงและมีความสุขสบายในชีวิต แวดล้อมด้วยภูมิฐานและความมั่งคั่ง จะมีชัยต่อศัตรู สุขภาพสมบูรณ์และอายุยืน
ข้อสังเกต อธิโชคเป็นสัมพันธภาพสำคัญอย่างหนึ่ง บางท่านว่าอธิโชคเป็นได้ทั้งบาปอธิโชคและศุภอธิโชค แต่วราหมิหิราและโหราจารย์สมัยนั้นกล่าวไว้ชัดเจนแต่ศุภอธิโชคอย่างเดียว คือ พุธ, พฤหัสบดี และศุกร์  ศุภเคราะห์ทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในเรือนที่ 6 ที่ 7 หรือที่ 8   หรืออยู่ใน 2 เรือนของ 3 เรือนนี้  เจ้าชะตาจะเป็นหัวหน้าหรือผู้นำ ถ้ามี 2 ดาวเคราะห์ จะเป็นรัฐมนตรี ถ้ามี 3 ดาวเคราะห์ จะครองตำแหน่งหรือฐานะเด่นขึ้นอีก ถ้าศุภเคราะห์ทั้ง 3 ไม่มีกำลังอยู่ในเรือนทั้ง 3 ที่กล่าวมาแล้ว ก็เป็นอธิโชคเหมือนกัน แต่กำลังของโชคอ่อนมาก อธิโชคนี้พิจารณาได้เสมอด้วยราชาโชค หรือมีค่าเกือบเท่าราชาโชค
 ราศี (11)                                                                              นวางศ์ (11)

ชะตา (11)  เกิดวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2414
เวลามัธยมท้องถิ่น  หลังอาทิตย์ขึ้น 2 ชั่วโมง 48 นาที
ทศาจันทร์ 9 ปี 8 เดือน 17 วัน

อธิโชคในชะตานี้มีกำลังแรงดีมาก เพราะพฤหัสบดีเป็นอุจจ์ในเรือนที่ 7 และพุธอยู่ในเรือนที่ 8 จากจันทร์ มหาทศาพฤหัสบดีให้ผลดีเป็นพิเศษ ทำให้เจ้าชะตาได้ฐานะดี สังเกตว่าชะตานี้มีราชาโชคด้วย คือพฤหัสบดีเป็นอุจจ์ในเรือนจตุรเกณฑร์จากจันทร์ ดังนั้น พฤหัสบดีเป็นโชคการกถึง 2 โชค
 

ราศี (12)                                                                              นวางศ์ (12)

ชะตา (12)  เกิดวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2430
เวลามัธยมท้องถิ่น  1.30 ล.ท.
ทศาพฤหัสบดี 2 เดือน 22 วัน

อธิโชคในชะตานี้มีกำลังแรงดีมาก ศุกร์และพฤหัสบดีอยู่ในเรือนที่ 7 และที่ 8 จากจันทร์ ความจริงศุกร์มีกำลังดีกว่าพฤหัสบดีเพราะแม้ศุกร์เป็นนิชค์แต่เป็นอัจจ์ในนวางศ์ ส่วนพฤหัสบดีอยู่ในราศีศัตรูในมหาทศาศุกร์ทำให้เจ้าชะตารุ่งโรจน์ยิ่งนัก

--------------------------------------------


ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner