Tuesday, May 20, 2014

เผยความลับในนวางศ์จักร 3 ทฤษฎี ราศี-ดุลย-นวางศ์ก่อนที่เราจะเข้าไปศึกษาและเจาะลึกในเรื่องดวงนวางศ์จักร ผมอยากจะแนะนำให้นักโหราศาสตร์ได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างราศีจักรกับนวางศ์จักร์ในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคย  ซึ่งปกติเราจะมองความสัมพันธ์ระหว่างจักรทั้งสองนี้ในลักษณะการแบ่งย่อยลงไปเป็นส่วนๆเท่านั้น  แต่ความจริลจักรทั้งสองนี้มีรูปแบบการสะท้อนพลังซึ่งกันและกัน จนกลายเป็นตัวแทนของกันและกัน โดยมีกล่าวไว้ในทฤษฎีที่เรียกว่า ราศี-ดุลย-นวางศ์ กับ นวางศ์-ดุลย-ราศี ซึ่งทั้งสองทฤษฎีนี้ถึงแม้ว่าจะมีกล่าวถึงบ้างในระบบโหราศาสตร์มาตรฐานของมหาฤาษีปราสาระ  แต่ในคัมภีร์โหราศาสตร์ของชาวทมิฬ นาฑู ได้นำเรื่องนี้มาอธิบายขยายความจนกลายเป็นทฤษฎีสำคัญในการพิจารณาดวงชาตา ซึ่งทฤษฎีนี้ก็ได้มีการอธิบายไว้อย่างละเอียดในคัมภีร์เทวะ เกลาลัม (หรือ จันทรา กาละ นาฑิ) รจนาโดยคณาจารย์ศรี ศันธานัม ซึ่งมีการอธิบายเรื่องวรรคต่างๆโดยละเอียดและลึกซึ้ง โดยมีมากถึง 9100 โศลก หากผมมีเวลามากพอก็จะแปลมาให้ได้อ่านและศึกษากันต่อไป  ซึ่งการพิจารณาตามหลักทฤษฎีข้างต้นนี้จะอธิบายราศี-ดุลย-นวางศ์ ก่อนดังนี้


ทฤษฎี นวางศ์-ดุลย-ราศี แปลความว่า ราศีเทียบเท่ากับนวางศ์ (ภาษาอินเดียแปลความจากหลังมาข้างหน้า) ตามหลักโหราศาสตร์นาฑิ ได้อธิบายกฏนี้ว่า ให้พิจารณาดาวเคราะห์ในราศีจักร เทียบเท่ากับ(ดุลยะ)  ในนวางศ์จักร ซึ่งหลักการนี้อธิบายได้ง่ายๆว่าเมื่อดาวเคราะห์สถิตย์ในราศีใดก็จะส่งอิทธิพลไปยังราศีนั้นๆในดวงนวางศ์จักร เช่น ดาวเสาร์สถิตในราศีมิถุนในราศีจักร (ตามรูป ) ดาวเสาร์ก็จะส่งอิทธิพลของดาวเสาร์ผ่านไปยังราศีมิถุนในดวงนวางศ์จักรด้วยเช่นกัน และในดวงชาตาตัวอย่างนี้ นวางศ์จักรมีดาวอาทิตย์สถิตย์ในราศีมิถุน ก็แสดงว่าดาวอาทิตย์ก็ได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์จากราศีจักรด้วยเกณฑ์กุมกันหรือร่วมกันในดวงนวางศ์ 
นอกจากนี้ ทฤษฎีนี้มิได้ใช้เฉพาะแต่ในนวางศ์จักรเท่านั้น แต่ยังปรับใช้ได้ในทุกวรรคทั้ง 16 วรรค (โษทศวรรค) ซึ่งก็แสดงว่าดาวเสาร์ได้ส่งอิทธิพลครอบคลุมราศีมิถุนทั้งหมด ตั้งแต่ราศีมิถุนในราศีจักรไปถึงราศีมิถุนในทุกๆวรรค ไล่ไปตั้งแต่ราศี โหรา ตรียางค์ นวางศ์ ฯลฯ จนสุดท้ายไปถึงฆฑิกางศะ 
สมมุติว่าในดวงจร มีดาวเสาร์กำลังโคจรผ่านราศีมิถุน และในดวงชาตาของคนๆหนึ่งมีดาวจันทร์สถิตย์ในราศีมิถุนของวรรคที่ 10 หรือ ทศางศะวรรค ซึ่งเป็นวรรคที่เกี่ยวข้องการการงาน อาชีพ   เจ้าชาตาก็ต้องได้รับอิทธิพลร้ายจากเสตสาติ อันเนื่องมาจากดาวเสาร์ทับจันทร์ในดวงทศางศะ ตามขอบเขตและความหมายของ ทศางศะ คือ เรื่องการงานและอาชีพ  โดยเจ้าชาตาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาชีพในช่วงนี้  แต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาอาจจะไม่ยาวนานถึง 7 ปีครึ่งเหมือนกับเสตสาติจริงๆ ดังนั้นในการพิจารณาดวงชาตาเบื้องต้น ท่านจะต้องเข้าใจในหลักการนี้ให้ถ่องแท้ก่อน


ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner