Friday, April 4, 2014

ดวง มหาเศรฐี บิล เกตส์ดวง มหาเศรฐี บิล เกตส์  พิจารณาแบบดวงอีแปะ แบบง่ายๆ เอาแค่หลักวิชาพื้นฐานก็เป็นดวงที่หาได้ยาก
และก็บอกได้ว่าคนนี้รวยแน่

1.ลัคน์อยู่ราศีมิถุน เจ้าเรือน (๔)  เป็นมหาอุจน์อยู่กันย์ ได้ตำแหน่งเข้มแข็งที่สุดเพราะอยู่ในเรือนเกณฑ์ เล็งกับเจ้า

เรือนกดุมภะ(การเงิน) ซึ่งอยู่ในเรือนเกณฑ์เหมือนกัน
คือดาวจันทร์ (๒) ข้างขึ้น (ขึ้น 13 ค่ำ) อยู่เรือนที่ 10 (กรรมะ-การงาน) ก็ต้องบอกว่า รวยเพราะงาน
1.1ส่วนงานอะไรก็ดูจากดาว ๓+ดาว ๔ ที่ราศีกันย์ (๓+๔ ก็เป็นคอมพิวเตอร์)
1.2มีราหู(๘) ตรีโกณเรือนการงานกับดาวจันทร์ (๒)(๒ เล็ง ๓+๔ ตรีโกณ ๘ คือ ซอร์ฟแวร์)

2.เรือนการเงิน (กดุมภะ) ราศีกรกฏ ดาวจันทร์(๒) เจ้าเรือน(ซึ่งมีกำลัง ๑๓ ค่ำ) ทำมุมตรีโกณอยู่ ไม่มีดาวร้ายเบียน
ถือว่า การเงินดีมาก  ยกกำลัง 2
2.1 ดาว ๙ (ไทย) ซึ่งเป็นเงาของจันทร์ หรือเป็นตัวแทนดาวจันทร์ เล็งกับเรือนกดุมภะ ก็ต้องบอกว่า รวย ยกกำลัง 3
2.2 ดาวราหู ซึ่งเป็นกำลังของจันทร์ ตรีโกณกับจันทร์ และ เรือน กดุมภะ ก็ต้องบอกว่ารวย ยกกำลัง 4

3.เรือนที่ 3 สหัชชะ มีดาวพฤหัส(๕) ดาวโชคลาภ สถิตย์อยู่ ไม่มีดาวร่วม ทำให้บริสุทธิ์และมีกำลัง ไม่ถูกดาวร้ายใด

ใดมาเบียน
3.1ส่งกำลังโยคพิเศษ (โยค 5และ 9)  ไปยังเรือนที่ 7 (ปัตนิ) เรือนที่ 11 (ลาภะ) ถือว่าทำการคุ้มครองลัคนาให้มี

ทรัพย์สิน แบบเพิ่มพูนไปเรื่อยๆและ ไม่ลดลง

4.เรือนที่ 4 พันธุ มีดาวพุธ(๔)เจ้าเรือนลัคน์เป็นมหาอุจ์ อยู่ในเรือนเกณฑ์จากลัคน์ ทำให้ลัคน์มีกำลังแรง
4.1และดาวพุธเป็นเจ้าเรือนเกณฑ์(เรือนที่ 1กับ 4) สถิตย์ในเรือนเกณฑ์ (ที่ 4) มีกำลังแรงมาก +ดาวพุธเป็นอุจน์

มีกำลังแรงกว่าปกติหลายเท่า 
4.2 ดาวพุธ(๔) เล็งกับ จันทร์ (๒)หมายถึงความเฉลียวฉลาด  ,พุธ(๔) +อังคาร (๓) หมายถึงเก่งวิชาคำนวน

คณิตศาสตร์
4.3 ดาวอังคาร (๓)เจ้าเรือน ลาภะ ที่ 11 (การได้ทรัพย์สิน) และเจ้าเรือนที่ 5 โชคและการลงทุน  อยู่ร่วมกับเจ้า

เรือนลัคน์ (๔) ทำให้เจ้าชาตา เก่งในการหาเงิน และมีโชคในการลงทุน
4.4 ดาวอังคาร(๓) อยู่ราศีกันย์ หมายถึง  การค้า ธุรกิจและการตลาด

5.เรือนที่ 5 ปุตตะ มีดาวสำคัญ 3 ดวงดังนี้
5.1 ดาวอาทิตย์(๑)เป็นนิจในราศีตุลย์ แต่เป็นนิจพื้น เพราะ อยู่ร่วมกับดาวเสาร์(๗)ที่เป็นอุจน์ และอยู่ตรีโกณกับลัคนา ทำให้ดาวอาทิตย์ไม่เป็นนิจ และมีกำลังดีมาก ไม่ถูกเบียนจากดาวปาปเคราะห์ (นิจชะ ภังคะ ราชาโยค) อยู่ตำแหน่งให้คุณกับลัคนา (ตรีโกณ) และส่งผลให้ดาวพฤหัสที่อยู่ราศีสิงห์มีกำลังมากขึ้นไปอีก
5.2 ดาวศุกร์(๖) ดาวเงินทอง ทรัพย์สิน เป็นเกษตรในราศีตุลย์  ไม่ถูกเบียนจากดาวปาปเคราะห์ อยู่ตำแหน่งให้คุณกับลัคนา (ตรีโกณ)
5.3ดาวเสาร์ (๗) ดาวอุปสรรค โทษทุกข์ ได้ตำแหน่งมหาอุจน์ ( 30 ปีมีครั้ง) มีผลทำให้ล้างอุปสรรคทั้งมวล และดาวเสาร์กลายเป็นดาวมหาศุภเคราะห์  อยู่ตำแหน่งให้คุณกับลัคนา (ตรีโกณ) และส่งโยคพิเศษ (3,10) ไปยังเรือนที่ 7 (ปัตนิ) และเรือนที่ 2 (กดุมภะ)  ทำให้มีทรัพย์สินมากมาย

อธิบายง่ายๆแบบนี้ครับ โดยยังไม่ต้องคำนวนเรื่องธาตุ  ราศี เรื่องดาวคู่มิตร-ศัตรู เราก็พอมองออกเป็นเบื้องต้นว่า ดวงของคนๆนี้ เป็นดวงที่หาได้ยาก และมีทรัพย์สินมากมาย
หรือสรุปแบบง่ายๆว่า ดาวทุกดวงในชาตานี้ สถิตย์ในตำแหน่งที่ให้คุณกับลัคนา และไมีมีดาวร้ายใดใดมาเบียน เท่านั้นก็สุดยอดของดวงชาตาแล้ว

Name: Bill Gates
Date of Birth: Friday, October 28, 1955
Time of Birth: 20:58:00
Place of Birth: Seattle
Longitude: 122 W 20
Latitude: 47 N 36
Time Zone: -8.0
Information Source: Astrology of Professions (Pathak)

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner