Wednesday, February 12, 2014

พิธีถวายกูรูซก ณ โรงเจอี่ธงกั๊กอ้วง วันที่ 9 ก.พ. 57
พิธีถวายกูรูซก ณ โรงเจอี่ธงกั๊กอ้วง วันที่ 9 ก.พ. 57

ท่านเคนโป โซนัม ทอปเกียล รินโปเช เป็นประธานประกอบพิธีถวายซกที่โรงเจอี่ธงกั๊กอ้วง ปากน้ำ ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

วันอาทิตย์ที่ผ่านมาตรงกับวันรำลึกถึงท่านคุรุปัทมสมภพ ปรมาจารย์ตันตริกที่ประดิษฐานพุทธวัชรยานในทิเบตเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 8 ท่านคุรุปัทมสมภพประกอบกิจต่างๆ ทางศาสนามากมาย ทุกกิจกรรมล้วนกระทำในวันที่ 10 ของเดือนตามจันทรคติ (ทิเบตเรียก “เซชู” ดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/LOIRpL) ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ในวันนี้ เราถือกันว่าเป็นวันมงคลสำหรับประกอบพิธีอันเกี่ยวข้องกับท่านคุรุปัทมสมภพ โดยเฉพาะกิจกรรมสำคัญๆ เพื่อขจัดอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม ทั้งอุปสรรคภายนอก ภายใน และขั้นลึกที่สุด ในคัมภีร์จากธรรมสมบัติบางฉบับได้กล่าวไว้ว่า ท่านคุรุปัทมสมภพตั้งปณิธานไว้ว่าท่านจะมาปรากฏตัวแก่ผู้ศรัทธาทุกๆ วันที่สิบของเดือน (ตามปฏิทินจันทรคติของทิเบต)

พิธีถวายซก นับเป็นการสั่งสมบุญบารมีอย่างหนึ่ง และเป็นการขจัดความคิดในเรื่องสิ่งใดสะอาดหรือสกปรก เวลาที่เราแยกแยะว่าสิ่งใดบริสุทธิ์และสิ่งใดไม่บริสุทธิ์ อาจจะเป็นแค่ความคิดปรุงแต่งภายในจิตใจเราเท่านั้น จิตมักจะตัดสินและให้คุณค่าสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ

ด้วยเหตุนี้ ท่านรินโปเชจึงเป็นประมุขนำลูกศิษย์ทั้ง 28 ชีวิต ประกอบพิธีถวายซกแด่ท่านคุรุปัทมสมภพ ที่โรงเจอี่ธงกั๊กอ้วง ปากน้ำ โดยเริ่มพิธีเมื่อ 13.30 น. และเสร็จพิธีราว 17.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

พิธีถวายซกนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
1. ริโว ซังเช่อ (บทบูชาควัน)
2. บทมหาพรดุจฝนโปรย (จัดอยู่ในส่วนคุรุโยคะ)
3. บทถวายซกแด่คุรุ
4. บทตันตระขจัดมลทิน

ริโวเชธรรมสถาน (http://www.riwochecenter.org) จัดพิธีถวายซกขึ้นทุกเดือนที่โรงเจอี่ธงกั๊กอ้วง ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ (แผนที่ http://4sq.com/LYUYkP) ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมและ/หรือร่วมอุปถัมภ์พิธีอันเป็นกุศลนี้ในวันที่ 10 ของทุกเดือนตามปฏิทินจันทรคติของทิเบต สามารถนำของบูชา เช่น ดอกไม้ ผลไม้ และขนม ไปร่วมพิธีได้ตามศรัทธา (ดูรายละเอียดปฏิทินได้ที่ www.tibetancalendar.com)


ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาในบุญกุศลครั้งนี้ ขอให้บุญกุศลที่เกิดจงน้อมนำพาให้สรรพสัตว์ไม่เว้นแม้แต่หนึ่งเดียว ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ

Khenpo Sonam Topgyal Rinpoche (“Rinpoche”) sponsored Guru Rinpoche Tsog at Paknam Nunnery on Sunday February 9, 2014
Last Sunday was the memorial day of Guru Rinpoche, the tantric master who brought Vajrayana Buddhism to Tibet in the 8th century. Guru Rinpoche performed many great events and all of these great events (See http://bit.ly/LOIRpL) were performed on the 10th day of the lunar month (Tib. “Tse-Chu”), which in February fell on last Sunday. It was a particularly auspicious day to connect with Guru Rinpoche, one of whose main activities is to remove obstacles in the dharma - outer, inner and secret. In many revealed texts it is said that Guru Rinpoche promised that he himself would actually appear on the tenth day of every month.

The tsog offering is a cycle of accumulation of merit. This practice of tsog offering does away with the notions of cleanliness and filthiness. When we talk about something being pure and something being impure, it comes down to one’s conceptual mind. Everything is decided by one’s concept.

For this is very reason, Rinpoche together with his 28 followers performed the tsog offering to Guru Rinpoche at Paknam Nunnery started at 1:30pm and ended around 5pm on last Sunday.

The entire event encompassed four sessions:
1. Riwo Sangchö (Smoke Puja)
2. Shower of Blessing (Guru Yoga)
3. Guru Tsok
4. Confession Tantra (Removal of Obscurations)

Riwoche Dharma Center (http://www.riwochecenter.org) routinely organizes this Guru Tsog every month at Paknam Nunnery (See map here http://4sq.com/LYUYkP). Those who are interested in participating and/or sponsoring this meritorious activity on the 10th day of each month according to Tibetan calendar (see www.tibetancalendar.com) can join us at Paknam Nunnery by bringing your own offerings such as flowers, fruits, and snacks.
Riwoche would like to rejoice, thanks everyone for making this happen, and dedicate all merits to lead all sentient beings without any single life left behind towards the perfect enlightenment.

@ credit Thai Translator Team

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner