Wednesday, August 21, 2013

ปฏิทินฤกษ์ยาม ธันวาคม 2556


วันที่ 1 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย : 12 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ร14 วันอาทิตย์ กาลพิเศษ วันเอดส์โลก ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีตุลย์ เสวยฤกษ์ที่ ๑๕ สวาตินักษัตร เทวีฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 11:04 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๑๖ วิสาขะนักษัตร เพชฌฆาฏฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : มหาสิทธิโชค ฤกษ์ออก ดิถีเรียงหมอน กาลโยค : วันอธิบดี

A: 十月廿九日 B: 星期日 C: 癸巳年癸亥月辛丑日 D: 沖羊 E: 蛇 年 F: - G: วันฉลูไม่ถูกกับมะแม วันกินเจ : 十齋日 วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู:

ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : :(*เวลาในวันถัดไป)

กฤษณตรโยทศีถึงเวลา 13:00น.

สวาตินักษัตรถึงเวลา 11:04น. โสภณะโยคถึงเวลา 13:34น.

วานิชะกรณะถึงเวลา 13:00น. วิษฏิกรณะถึงเวลา 23:47น.

ราหูกาล: 17:00 - 18:30น. คุลิกากาล: 15:29 - 17:00น. ยมกาล: 12:29 - 13:59น.

วารจยะ: 16:15 - 17:43น. ทุระมหูรตะ: 16:14 - 16:59น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:29น. อาทิตย์ตกเวลา 17:44น.

จันทร์ขึ้นเวลา 5:24*น. จันทร์ตกเวลา 16:18น. จันทร์ในราศีตุลย์ถึงเวลา 3:44*น.ดาวย้ายราศี:ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีธนู เวลา11:24:24 นาฬิกา

ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เกิดปรากฏการณ์พระจันทร์ยิ้มเหนือน่านฟ้าประเทศไทย


วันที่ 2 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 12 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ร15 วันจันทร์ กาลพิเศษ วันพระ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีพิจิก เสวยฤกษ์ที่ ๑๖ วิสาขะนักษัตร เพชฌฆาฏฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 9:14 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๑๗ อนุราธานักษัตร ราชาฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : ฤกษ์ออก กาลโยค : วันปลอด

A: 十月三十日 B: 星期一 C: 癸巳年癸亥月壬寅日 D: 沖猴 E: 蛇 年 F: - G: วันขาลไม่ถูกกับวอก วันกินเจ : 十齋日 วันไหว้จีน : 農曆十月三十 周將軍誕 วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : :(*เวลาในวันถัดไป)

กฤษณจตุรทศีถึงเวลา 10:25น.

วิสาขะนักษัตรถึงเวลา 9:14น. อติคัณฑะ โยคถึงเวลา 10:14น.

สกุณะกรณะถึงเวลา 10:25น. จตุษปาทะกรณะถึงเวลา 20:57น.

ราหูกาล: 8:00 - 9:30น. คุลิกากาล: 14:00 - 15:30น. ยมกาล: 11:00 - 12:30น.

วารจยะ: 12:51 - 14:18น. ทุระมหูรตะ: 11:45 - 12:30น. 14:45 - 15:30น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:30น. อาทิตย์ตกเวลา 17:45น.

จันทร์ขึ้นเวลา 6:28*น. จันทร์ตกเวลา 17:12น. จันทร์ในราศีพิจิก (ตลอดวัน)

ดาวย้ายราศี:

ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 2 ธันวาคม พ.ศ. 2461 - พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกระทำพิธีปฐมกรรมในพระบรมมหาราชวัง แล้วเสด็จฯ ไปร่วมการชุมนุมทหารที่สนามหลวง ฉลองชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง


วันที่ 3 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ข1 วันอังคาร กาลพิเศษ วันคนพิการสากล ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีพิจิก เสวยฤกษ์ที่ ๑๗ อนุราธานักษัตร ราชาฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 6:56 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๑๘ เชษฐะนักษัตร สมโณฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : ทรทึก อัคนิโรธน์ กาลโชค ฤกษ์ออกกาลโยค : วันโลกาวินาสน์

A: 十一月初一日 B: 星期二 C: 癸巳年癸亥月癸卯日 D: 沖雞 E: 蛇 年 F: 十一月小 G: วันเถาะไม่ถูกกับระกา วันกินเจ : 十齋日 วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : :(*เวลาในวันถัดไป)

อามาวาสยาถึงเวลา 7:22น. ศุกรปรติปทถึงเวลา 4:02*น.

อนุราธะนักษัตรถึงเวลา 6:56น. เชษฐะนักษัตรถึงเวลา 4:19*น. สุกรรมะ โยคถึงเวลา 6:32น. ธริติ โยคถึงเวลา 2:35*น.

นาคะกรณะถึงเวลา 7:22น. กิมะสตุฆนะกรณะถึงเวลา 17:44น. ปะวะกรณะถึงเวลา 4:02*น.

ราหูกาล: 15:31 - 17:01น. คุลิกากาล: 12:31 - 14:01น. ยมกาล: 9:30 - 11:00น.

วารจยะ: 11:56 - 13:21น. ทุระมหูรตะ: 8:45 - 9:30น. 14:00 - 14:45น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:30น. อาทิตย์ตกเวลา 17:45น.

จันทร์ขึ้นเวลา 7:33*น. จันทร์ตกเวลา 18:11น. จันทร์ในราศีพิจิกถึงเวลา 4:19*น.

ดาวย้ายราศี: ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ เชษฐะนักษัตร เวลา 0:49:42 นาฬิกา ดาวพุธ ยกเข้าสู่ อนุราธะนักษัตร เวลา16:22:22 นาฬิกาฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 3 ธันวาคม พ.ศ. 2510 - ทีมศัลยแพทย์นำโดยคริสเตียน บาร์นาร์ด แห่งโรงพยาบาลที่เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในการการปลูกถ่ายหัวใจในมนุษย์


วันที่ 4 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ข2 วันพุธ กาลพิเศษ วันสิ่งแวดล้อมไทย ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีธนู เสวยฤกษ์ที่ ๑๙ มูละนักษัตร ทลิทโทฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 1:36* นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๒๐ ปุรพาษาฒนักษัตร มหัทธโณฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : วันอำมฤคโชค วันลอย ฤกษ์ออก ดิถีมหาสูญ กาลโยค : วันอุบาทว์

A: 十一月初二日 B: 星期三 C: 癸巳年癸亥月甲辰日 D: 沖狗 E: 蛇 年 F: - G: วันมะโรงไม่ถูกกับจอ วันกินเจ : วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : :(*เวลาในวันถัดไป)

ศุกรทวิตียาถึงเวลา 0:34*น.

มูละนักษัตรถึงเวลา 1:36*น. ศูละ โยคถึงเวลา 22:31น.

พลวัตกรณะถึงเวลา 14:18น. เกาลวะกรณะถึงเวลา 0:34*น.

ราหูกาล: 12:31 - 14:01น. คุลิกากาล: 11:01 - 12:31น. ยมกาล: 8:01 - 9:31น.

วารจยะ: 11:25 - 12:50น. ทุระมหูรตะ: 11:46 - 12:31น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:31น. อาทิตย์ตกเวลา 17:45น.

จันทร์ขึ้นเวลา 7:33น. จันทร์ตกเวลา 19:15น. จันทร์ในราศีธนู (ตลอดวัน)ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้:

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 4 ธันวาคม พ.ศ. 2532 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสห่วงใยปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรงตักเตือนพสกนิกรชาวไทยให้ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ต่อมา ครม. จึงมีมติให้วันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ


วันที่ 5 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ข3 วันพฤหัส กาลพิเศษ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/วันชาติ / วันพ่อ (H.M. The King's BirthDay) ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีธนู เสวยฤกษ์ที่ ๒๐ ปุรพาษาฒนักษัตร มหัทธโณฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 22:55 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๒๑ อุตราษาฒนักษัตร โจโรฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : อัคนิโรธน์ ฤกษ์ออกกาลโยค : วันธงชัย

A: 十一月初三日 B: 星期四 C: 癸巳年癸亥月乙巳日 D: 沖豬 E: 蛇 年 F: - G: วันมะเส็งไม่ถูกกับกุน

วันกินเจ : วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : :(*เวลาในวันถัดไป)

ศุกรตฤตียาถึงเวลา 21:08น.

ปุรพษาฒนักษัตรถึงเวลา 22:55น. คัณฑะ โยคถึงเวลา 18:28น.

ไตติละกรณะถึงเวลา 10:50น. คฤชะกรณะถึงเวลา 21:08น.

ราหูกาล: 14:02 - 15:32น. คุลิกากาล: 9:32 - 11:02น. ยมกาล: 6:32 - 8:02น.

วารจยะ: 8:43 - 10:08น. 6:07* - 7:33*น. ทุระมหูรตะ: 14:46 - 15:31น. 15:31 - 16:16น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:32น. อาทิตย์ตกเวลา 17:45น.

จันทร์ขึ้นเวลา 8:37น. จันทร์ตกเวลา 20:20น. จันทร์ในราศีธนูถึงเวลา 4:17*น.ดาวย้ายราศี: ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีมังกร เวลา 15:44:21 นาฬิกาฤกษ์วันนี้ :

มุมดาววันนี้:

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา


วันที่ 6 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ข4 วันศุกร์ กาลพิเศษ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีมังกร เสวยฤกษ์ที่ ๒๑ อุตราษาฒนักษัตร โจโรฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 20:28 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๒๒ ศรวณะนักษัตร ภูมิปาโลฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : วันฟู ฤกษ์ออก กาลโยค : วันปลอด

A: 十一月初四日 B: 星期五 C: 癸巳年癸亥月丙午日 D: 沖鼠 E: 蛇 年 F: - G: วันมะเมียไม่ถูกกับชวด วันกินเจ : วันไหว้จีน : 農曆十壹月初四 孔子誕 วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : :(*เวลาในวันถัดไป)

ศุกรจตุรถีถึงเวลา 17:55น.

อุตราษาฒนักษัตรถึงเวลา 20:28น. วฤทธิ โยคถึงเวลา 14:34น.

วานิชะกรณะถึงเวลา 7:29น. วิษฏิกรณะถึงเวลา 17:55น. ปะวะกรณะถึงเวลา 4:26*น.

ราหูกาล: 11:02 - 12:32น. คุลิกากาล: 8:02 - 9:32น. ยมกาล: 15:32 - 17:02น.

วารจยะ: 6:07 - 7:33น. 0:08* - 1:35*น. ทุระมหูรตะ: 8:47 - 9:32น. 12:31 - 13:16น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:32น. อาทิตย์ตกเวลา 17:46น.

จันทร์ขึ้นเวลา 9:37น. จันทร์ตกเวลา 21:24น. จันทร์ในราศีมังกร (ตลอดวัน)ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้:

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ :

วันนี้ในอดีต : 6 ธันวาคม พ.ศ. 2500 – โครงการแวนการ์ดของสหรัฐอเมริกา ประสบความล้มเหลวในการยิงจรวดส่งดาวเทียมดวงแรก เมื่อเกิดเหตุระเบิด บนฐานยิงจรวดที่แหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดา


วันที่ 7 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ข5 วันเสาร์ กาลพิเศษ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีมังกร เสวยฤกษ์ที่ ๒๒ ศรวณะนักษัตร ภูมิปาโลฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 18:23 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๒๓ ธนิษฐะนักษัตร เทศาตรีฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : วันอำมฤคโชค ราชาโชค ฤกษ์ออก กาลโยค : วันปลอด

A: 十一月初五日 B: 星期六 C: 癸巳年甲子月丁未日 D: 沖牛 E: 蛇 年 F: 大雪 G: วันมะแมไม่ถูกกับฉลู วันกินเจ : วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: Vivah Panchami ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : :(*เวลาในวันถัดไป)

ศุกรปัญจมีถึงเวลา 15:03น.

ศรวณะนักษัตรถึงเวลา 18:23น. ธรุวะโยคถึงเวลา 10:57น.

พลวัตกรณะถึงเวลา 15:03น. เกาลวะกรณะถึงเวลา 1:48*น.

ราหูกาล: 9:33 - 11:03น. คุลิกากาล: 6:33 - 8:03น. ยมกาล: 14:03 - 15:33น.

วารจยะ: 22:07 - 23:37น. ทุระมหูรตะ: 6:33 - 7:18น. 7:18 - 8:02น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:33น. อาทิตย์ตกเวลา 17:46น.

จันทร์ขึ้นเวลา 10:31น. จันทร์ตกเวลา 22:26น. จันทร์ในราศีมังกรถึงเวลา 5:31*น.ดาวย้ายราศี:

ฤกษ์วันนี้ :

มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 - การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์โดยกองทัพญี่ปุ่น ทำให้สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเป็นทางการ


วันที่ 8 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ข6 วันอาทิตย์ กาลพิเศษ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีกุมภ์ เสวยฤกษ์ที่ ๒๓ ธนิษฐะนักษัตร เทศาตรีฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 16:47 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๒๔ ศตภิสัชนักษัตร เทวีฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : ราชาโชค พิลา วันจม ฤกษ์ออก กาลโยค : วันอธิบดี

A: 十一月初六日 B: 星期日 C: 癸巳年甲子月戊申日 D: 沖虎 E: 蛇 年 F: - G: วันวอกไม่ถูกกับขาล วันกินเจ : วันไหว้จีน : 農曆十壹月初六 玉皇大帝誕 วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : :(*เวลาในวันถัดไป)

ศุกรษัษฐีถึงเวลา 12:41น.

ธนิษฐะนักษัตรถึงเวลา 16:47น. วยาฆาตะ โยคถึงเวลา 7:42น. หรรษณะโยคถึงเวลา 4:54*น.

ไตติละกรณะถึงเวลา 12:41น. คฤชะกรณะถึงเวลา 23:42น.

ราหูกาล: 17:03 - 18:33น. คุลิกากาล: 15:33 - 17:03น. ยมกาล: 12:33 - 14:03น.

วารจยะ: 23:42 - 1:13*น. ทุระมหูรตะ: 16:17 - 17:01น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:33น. อาทิตย์ตกเวลา 17:46น.

จันทร์ขึ้นเวลา 11:21น. จันทร์ตกเวลา 23:24น. จันทร์ในราศีกุมภ์ (ตลอดวัน)ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 – กองทหารญี่ปุ่นบุกเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านจังหวัดพิบูลสงคราม และยกพลขึ้นบกในเขตจังหวัดชายทะเลของไทย ยทหาร ตำรวจ ยุวชนทหาร และประชาชนได้ร่วมกันต่อสู้ต้านทานอย่างแข็งขัน แต่ในที่สุดรัฐบาลไทยต้องยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทัพผ่านได้


วันที่ 9 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ข7 วันจันทร์ กาลพิเศษ วันฟุตบอลโลก ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีกุมภ์ เสวยฤกษ์ที่ ๒๔ ศตภิสัชนักษัตร เทวีฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 15:47 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๒๕ ปุรพภัทรบทนักษัตร เพชฌฆาฏฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : ฤกษ์ออก ดิถีเรียงหมอน กาลโยค : วันปลอด

A: 十一月初七日 B: 星期一 C: 癸巳年甲子月己酉日 D: 沖兔 E: 蛇 年 F: - G: วันระกาไม่ถูกกับเถาะ วันกินเจ : วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : (*เวลาในวันถัดไป)

ศุกรสัปตมีถึงเวลา 10:52น.

ศตภิษัชนักษัตรถึงเวลา 15:47น. วัชระ โยคถึงเวลา 2:35*น.

วานิชะกรณะถึงเวลา 10:52น. วิษฏิกรณะถึงเวลา 22:12น.

ราหูกาล: 8:04 - 9:34น. คุลิกากาล: 14:04 - 15:34น. ยมกาล: 11:04 - 12:34น.

วารจยะ: 22:05 - 23:39น. ทุระมหูรตะ: 11:48 - 12:33น. 14:47 - 15:32น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:34น. อาทิตย์ตกเวลา 17:47น.

จันทร์ขึ้นเวลา 12:06น. จันทร์ตกเวลา 0:18*น. จันทร์ในราศีกุมภ์ (ตลอดวัน)

ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 9 ธันวาคม พ.ศ. 2475 – การปฏิวัติสยาม: พระยามโนปกรณ์นิติธาดาลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการราษฎร (นายกรัฐมนตรี)


วันที่ 10 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ข8 วันอังคาร กาลพิเศษ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ / วันสิทธิมนุษยชน วันพระ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีกุมภ์ เสวยฤกษ์ที่ ๒๕ ปุรพภัทรบทนักษัตร เพชฌฆาฏฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 15:23 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๒๖ อุตรภัทรบทนักษัตร ราชาฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : พิลา ฤกษ์ออก กาลโยค : วันโลกาวินาสน์

A: 十一月初八日 B: 星期二 C: 癸巳年甲子月庚戌日 D: 沖龍 E: 蛇 年 F: - G: วันจอไม่ถูกกับมะโรง วันกินเจ : 十齋日 วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : :(*เวลาในวันถัดไป)

ศุกรอัษฏมีถึงเวลา 9:41น.

บุรพภัทรบทนักษัตรถึงเวลา 15:23น. สิทธิ โยคถึงเวลา 0:47*น.

ปะวะกรณะถึงเวลา 9:41น. พลวัตกรณะถึงเวลา 21:20น.

ราหูกาล: 15:35 - 17:05น. คุลิกากาล: 12:34 - 14:04น. ยมกาล: 9:34 - 11:04น.

วารจยะ: 3:30* - 5:07*น. ทุระมหูรตะ: 8:49 - 9:34น. 14:03 - 14:48น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:34น. อาทิตย์ตกเวลา 17:47น.

จันทร์ขึ้นเวลา 12:48น. จันทร์ตกเวลา 1:11*น. จันทร์ในราศีกุมภ์ถึงเวลา 9:25น.

ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - การปฏิวัติสยาม: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 แก่คณะราษฎร (ฉบับชั่วคราวประกาศใช้เมื่อ 27 มิ.ย. 2475) พระยามโนปกรณ์นิติธาดากลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ
วันที่ 11 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ข9 วันพุธ กาลพิเศษ วันสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีมีน เสวยฤกษ์ที่ ๒๖ อุตรภัทรบทนักษัตร ราชาฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 15:37 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๒๗ เรวตีนักษัตร สมโณฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : ทักทิน กาลทัณฑ์ โลกาวินาสน์ มฤตยู วันลอย ภาณฤกษ์ ฤกษ์ออก กาลโยค : วันอุบาทว์

A: 十一月初九日 B: 星期三 C: 癸巳年甲子月辛亥日 D: 沖蛇 E: 蛇 年 F: - G: วันกุนไม่ถูกกับมะเส็ง วันกินเจ : วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : :(*เวลาในวันถัดไป)

ศุกรนวมีถึงเวลา 9:09น.

อุตรภัทรบทนักษัตรถึงเวลา 15:37น. วยาฑิปัฏฏะ โยคถึงเวลา 23:28น.

เกาลวะกรณะถึงเวลา 9:09น. ไตติละกรณะถึงเวลา 21:07น.

ราหูกาล: 12:35 - 14:05น. คุลิกากาล: 11:05 - 12:35น. ยมกาล: 8:05 - 9:35น.

วารจยะ: 4:02* - 5:41*น. ทุระมหูรตะ: 11:49 - 12:34น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:35น. อาทิตย์ตกเวลา 17:47น.

จันทร์ขึ้นเวลา 13:29น. จันทร์ตกเวลา 2:02*น. จันทร์ในราศีมีน (ตลอดวัน)ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2228 - สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงกล้องทอดพระเนตรจันทรุปราคาเต็มดวงร่วมกับคณะบาทหลวงชาวฝรั่งเศส ณ พระตำหนักทะเลชุบศร เมืองลพบุรี


วันที่ 12 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ข10 วันพฤหัส กาลพิเศษ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีมีน เสวยฤกษ์ที่ ๒๗ เรวตีนักษัตร สมโณฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 16:26 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๑ อัศวินีนักษัตร ทลิทโทฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : ราชาโชค กาลทิน ภาณฤกษ์ ฤกษ์ออก ดิถีเรียงหมอน กาลโยค : วันธงชัย

A: 十一月初十日 B: 星期四 C: 癸巳年甲子月壬子日 D: 沖馬 E: 蛇 年 F: - G: วันชวดไม่ถูกกับมะเมีย วันกินเจ : วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : :(*เวลาในวันถัดไป)

ศุกรทศมีถึงเวลา 9:14น.

เรวดีนักษัตรถึงเวลา 16:26น. วรียัส โยคถึงเวลา 22:36น.

คฤชะกรณะถึงเวลา 9:14น. วานิชะกรณะถึงเวลา 21:29น.

ราหูกาล: 14:06 - 15:36น. คุลิกากาล: 9:35 - 11:06น. ยมกาล: 6:35 - 8:05น.

ทุระมหูรตะ: 14:48 - 15:33น. 15:33 - 16:18น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:35น. อาทิตย์ตกเวลา 17:48น.

จันทร์ขึ้นเวลา 14:09น. จันทร์ตกเวลา 2:53*น. จันทร์ในราศีมีนถึงเวลา 16:26น.

ดาวย้ายราศี: ดาวพุธ ยกเข้าสู่ เชษฐะนักษัตร เวลา8:38:14 นาฬิกาฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 12 ธันวาคม พ.ศ. 2502 – กีฬาซีเกมส์จัดขึ้นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร ในตอนนั้นใช้ชื่อว่า " กีฬาแหลมทอง


วันที่ 13 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ข11 วันศุกร์ กาลพิเศษ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีเมษ เสวยฤกษ์ที่ ๑ อัศวินีนักษัตร ทลิทโทฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 17:45 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๒ ภรณีนักษัตร มหัทธโณฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : สิทธิโชค วันฟู ภาณฤกษ์ ฤกษ์ออก กาลโยค : วันปลอด

A: 十一月十一日 B: 星期五 C: 癸巳年甲子月癸丑日 D: 沖羊 E: 蛇 年 F: - G: วันฉลูไม่ถูกกับมะแม วันกินเจ : วันไหว้จีน : 農曆十壹月十壹 太乙救苦天尊聖誕 วันไหว้ฮินดู: Gita Jayanti , Mokshada Ekadashi ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : :(*เวลาในวันถัดไป)

ศุกรเอกาทศีถึงเวลา 9:52น.

อัศวินีนักษัตรถึงเวลา 17:45น. ปริฆะโยคถึงเวลา 22:07น.

วิษฏิกรณะถึงเวลา 9:52น. ปะวะกรณะถึงเวลา 22:22น.

ราหูกาล: 11:06 - 12:36น. คุลิกากาล: 8:06 - 9:36น. ยมกาล: 15:36 - 17:06น.

วารจยะ: 13:32 - 15:14น. 19:29 - 21:12น. ทุระมหูรตะ: 8:50 - 9:35น. 12:34 - 13:19น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:36น. อาทิตย์ตกเวลา 17:48น.

จันทร์ขึ้นเวลา 14:50น. จันทร์ตกเวลา 3:43*น. จันทร์ในราศีเมษ (ตลอดวัน)

ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : ปรากฏกาณ์ฝนดาวตกคนคู่ (Geminids Meteor Shower) เกิดขึ้น ณ บริเวณปุรวสุนักษัตร วันนี้ในอดีต : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 – กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนท้องสนามหลวงเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา


วันที่ 14 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ข12 วันเสาร์ กาลพิเศษ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีเมษ เสวยฤกษ์ที่ ๒ ภรณีนักษัตร มหัทธโณฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 19:31 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๓ กฤตติกานักษัตร โจโรฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : พิลา ฤกษ์ออก กาลโยค : วันปลอด

A: 十一月十二日 B: 星期六 C: 癸巳年甲子月甲寅日 D: 沖猴 E: 蛇 年 F: - G: วันขาลไม่ถูกกับวอก วันกินเจ : วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : :(*เวลาในวันถัดไป)

ศุกรทวาทศีถึงเวลา 10:59น.

ภรณีนักษัตรถึงเวลา 19:31น. ศิวะ โยคถึงเวลา 21:59น.

พลวัตกรณะถึงเวลา 10:59น. เกาลวะกรณะถึงเวลา 23:42น.

ราหูกาล: 9:37 - 11:07น. คุลิกากาล: 6:37 - 8:07น. ยมกาล: 14:07 - 15:37น.

ทุระมหูรตะ: 6:37 - 7:21น. 7:21 - 8:06น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:37น. อาทิตย์ตกเวลา 17:49น.

จันทร์ขึ้นเวลา 15:32น. จันทร์ตกเวลา 4:35*น. จันทร์ในราศีเมษถึงเวลา 2:01*น.

ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : ปรากฏกาณ์ฝนดาวตกคนคู่ (Geminids Meteor Shower) เกิดขึ้น ณ บริเวณปุรวสุนักษัตร วันนี้ในอดีต : 14 ธันวาคม พ.ศ. 2484 – สงครามมหาเอเชียบูรพา: จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย ลงนามในเอกสารหลักการร่วมยุทธระหว่างไทยกับญี่ปุ่น


วันที่ 15 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ข13 วันอาทิตย์ กาลพิเศษ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีพฤษภ เสวยฤกษ์ที่ ๓ กฤตติกานักษัตร โจโรฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 21:39 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๔ โรหิณีนักษัตร ภูมิปาโลฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : วันจม ฤกษ์ออก ดิถีเรียงหมอน กาลโยค : วันอธิบดี

A: 十一月十三日 B: 星期日 C: 癸巳年甲子月乙卯日 D: 沖雞 E: 蛇 年 F: - G: วันเถาะไม่ถูกกับระกา วันกินเจ : วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : :(*เวลาในวันถัดไป)

ศุกรตรโยทศีถึงเวลา 12:30น.

กฤตติกานักษัตรถึงเวลา 21:39น. สิทธะ โยคถึงเวลา 22:07น.

ไตติละกรณะถึงเวลา 12:30น. คฤชะกรณะถึงเวลา 1:23*น.

ราหูกาล: 17:07 - 18:37น. คุลิกากาล: 15:37 - 17:07น. ยมกาล: 12:37 - 14:07น.

วารจยะ: 8:35 - 10:20น. ทุระมหูรตะ: 16:19 - 17:04น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:37น. อาทิตย์ตกเวลา 17:49น.

จันทร์ขึ้นเวลา 16:17น. จันทร์ตกเวลา 5:26*น. จันทร์ในราศีพฤษภ (ตลอดวัน)

ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : ปรากฏกาณ์ฝนดาวตกคนคู่ (Geminids Meteor Shower) เกิดขึ้น ณ บริเวณปุรวสุนักษัตร วันนี้ในอดีต : 15 ธันวาคม พ.ศ. 2516 – สิทธิกลุ่มคนรักร่วมเพศ: สมาคมจิตเวชอเมริกัน นำพฤติกรรมการรักร่วมเพศออกจากคู่มือวินิจฉัยโรคจิต DSM-II


วันที่ 16 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ข14 วันจันทร์ กาลพิเศษ วันกีฬาแห่งชาติ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีพฤษภ เสวยฤกษ์ที่ ๔ โรหิณีนักษัตร ภูมิปาโลฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 0:04* นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๕ มฤคศิระนักษัตร เทศาตรีฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : ฤกษ์ออก กาลโยค : วันปลอด

A: 十一月十四日 B: 星期一 C: 癸巳年甲子月丙辰日 D: 沖狗 E: 蛇 年 F: - G: วันมะโรงไม่ถูกกับจอ วันกินเจ : 十齋日 วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: Dhanu Sankranti , Dattatreya Jayanti ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : :(*เวลาในวันถัดไป)

ศุกรจตุรทศีถึงเวลา 14:21น.

โรหิณีนักษัตรถึงเวลา 0:04*น. สาธยะโยคถึงเวลา 22:29น.

วานิชะกรณะถึงเวลา 14:21น. วิษฏิกรณะถึงเวลา 3:23*น.

ราหูกาล: 8:08 - 9:38น. คุลิกากาล: 14:08 - 15:38น. ยมกาล: 11:08 - 12:38น.

วารจยะ: 15:16 - 17:02น. 6:17* - 8:04*น. ทุระมหูรตะ: 11:51 - 12:36น. 14:50 - 15:35น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:38น. อาทิตย์ตกเวลา 17:49น.

จันทร์ขึ้นเวลา 17:04น. จันทร์ตกเวลา 6:18*น. จันทร์ในราศีพฤษภ (ตลอดวัน)ดาวย้ายราศี: ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ราศีธนู เวลา 3:49:43 นาฬิกา

ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ มูละนักษัตร เวลา 3:49:44 นาฬิกา ดาวอังคาร ยกเข้าสู่ หัสตะนักษัตร เวลา4:08:06 นาฬิกา

ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคและเป็นเรือใบที่ทรงต่อเอง ในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ณ สนามศุภชลาศัย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ


วันที่ 17 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ข15 วันอังคาร กาลพิเศษ วันพระ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีพฤษภ เสวยฤกษ์ที่ ๕ มฤคศิระนักษัตร เทศาตรีฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 2:43* นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๖ อารทรานักษัตร เทวีฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : ทินสูร ฤกษ์ออก กาลโยค : วันโลกาวินาสน์

A: 十一月十五日 B: 星期二 C: 癸巳年甲子月丁巳日 D: 沖豬 E: 蛇 年 F: - G: วันมะเส็งไม่ถูกกับกุน วันกินเจ : 十齋日 วันไหว้จีน : 農曆十壹月十五 無極老申娘聖誕 วันไหว้ฮินดู: Margashirsha Purnima ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : :(*เวลาในวันถัดไป)

ปูรณิมาสยาถึงเวลา 16:28น.

มฤคศิรนักษัตรถึงเวลา 2:43*น. ศุภะโยคถึงเวลา 23:03น.

ปะวะกรณะถึงเวลา 16:28น. พลวัตกรณะถึงเวลา 5:37*น.

ราหูกาล: 15:38 - 17:08น. คุลิกากาล: 12:38 - 14:08น. ยมกาล: 9:38 - 11:08น.

วารจยะ: 6:17 - 8:04น. ทุระมหูรตะ: 8:52 - 9:37น. 14:06 - 14:51น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:38น. อาทิตย์ตกเวลา 17:50น.

จันทร์ขึ้นเวลา 17:53น. จันทร์ตกเวลา 7:08*น. จันทร์ในราศีพฤษภถึงเวลา 13:22น.

ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 17 ธันวาคม พ.ศ. 2446 – พี่น้องตระกูลไรต์ ประสบความสำเร็จในการบินด้วยเครื่องบินแบบปีกคงที่เป็นครั้งแรก


วันที่ 18 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ร1 วันพุธ กาลพิเศษ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีมิถุน เสวยฤกษ์ที่ ๖ อารทรานักษัตร เทวีฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 5:33* นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๗ ปุนรวสุนักษัตร เพชฌฆาฏฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : วันลอย ฤกษ์ออก กาลโยค : วันอุบาทว์

A: 十一月十六日 B: 星期三 C: 癸巳年甲子月戊午日 D: 沖鼠 E: 蛇 年 F: - G: วันมะเมียไม่ถูกกับชวด

วันกินเจ : วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : (*เวลาในวันถัดไป)

กฤษณปรติปทถึงเวลา 18:48น.

อารทรานักษัตรถึงเวลา 5:33*น. ศุกรโยคถึงเวลา 23:45น.

เกาลวะกรณะถึงเวลา 18:48น.

ราหูกาล: 12:39 - 14:09น. คุลิกากาล: 11:09 - 12:39น. ยมกาล: 8:09 - 9:39น.

วารจยะ: 12:07 - 13:54น. ทุระมหูรตะ: 11:52 - 12:37น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:39น. อาทิตย์ตกเวลา 17:50น.

จันทร์ขึ้นเวลา 18:43น. จันทร์ตกเวลา 7:08น. จันทร์ในราศีมิถุน (ตลอดวัน)ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 18 ธันวาคม พ.ศ. 2485 – เกิดเหตุการณ์บ้านโป่ง เมื่อทหารญี่ปุ่นตบหน้าสามเณรชาวไทย จนเกิดการลุกฮือขึ้นต่อต้านทหารญี่ปุ่น


วันที่ 19 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ร2 วันพฤหัส กาลพิเศษ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีมิถุน เสวยฤกษ์ที่ ๗ ปุนรวสุนักษัตร เพชฌฆาฏฤกษ์ (ตลอดวัน)

ฤกษ์ล่าง : ฤกษ์ออก ดิถีมหาสูญ กาลโยค : วันธงชัย

A: 十一月十七日 B: 星期四 C: 癸巳年甲子月己未日 D: 沖牛 E: 蛇 年 F: - G: วันมะแมไม่ถูกกับฉลู วันกินเจ : วันไหว้จีน : 農曆十壹月十七 阿彌陀佛誕 วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : :(*เวลาในวันถัดไป)

กฤษณทวิตียาถึงเวลา 21:18น.

ปุนรวสุนักษัตร (ตลอดวัน)น. พรหมโยคถึงเวลา 0:33*น.

ไตติละกรณะถึงเวลา 8:02น. คฤชะกรณะถึงเวลา 21:18น.

ราหูกาล: 14:09 - 15:39น. คุลิกากาล: 9:39 - 11:09น. ยมกาล: 6:39 - 8:09น.

วารจยะ: 19:02 - 20:50น. ทุระมหูรตะ: 14:52 - 15:36น. 15:36 - 16:21น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:39น. อาทิตย์ตกเวลา 17:51น.

จันทร์ขึ้นเวลา 19:33น. จันทร์ตกเวลา 7:56น. จันทร์ในราศีมิถุนถึงเวลา 1:45*น.ดาวย้ายราศี:

ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 19 ธันวาคม พ.ศ. 2466 – วันสถาปนากองเรือยุทธการ (กร.) หน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือไทย


วันที่ 20 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ร3 วันศุกร์ กาลพิเศษ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีกรกฎ เสวยฤกษ์ที่ ๗ ปุนรวสุนักษัตร เพชฌฆาฏฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 8:30 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๘ ปุษยะนักษัตร ราชาฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : ทักทิน ทัคธทิน กาลสูร วันฟู ฤกษ์ออก กาลโยค : วันปลอด

A: 十一月十八日 B: 星期五 C: 癸巳年甲子月庚申日 D: 沖虎 E: 蛇 年 F: - G: วันวอกไม่ถูกกับขาล วันกินเจ : 十齋日 วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : (*เวลาในวันถัดไป)

กฤษณตฤตียาถึงเวลา 23:51น.

ปุนรวสุนักษัตรถึงเวลา 8:30น. อินทร โยคถึงเวลา 1:24*น.

วานิชะกรณะถึงเวลา 10:34น. วิษฏิกรณะถึงเวลา 23:51น.

ราหูกาล: 11:10 - 12:40น. คุลิกากาล: 8:10 - 9:40น. ยมกาล: 15:40 - 17:10น.

วารจยะ: 17:30 - 19:18น. ทุระมหูรตะ: 8:54 - 9:39น. 12:38 - 13:23น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:40น. อาทิตย์ตกเวลา 17:51น.

จันทร์ขึ้นเวลา 20:23น. จันทร์ตกเวลา 8:42น. จันทร์ในราศีกรกฏ (ตลอดวัน)

ดาวย้ายราศี: ดาวพุธ ยกเข้าสู่ มูละนักษัตร เวลา22:14:59 นาฬิกา ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีธนู เวลา 22:14:59 นาฬิกา

ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2542 - โปรตุเกสส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน


วันที่ 21 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ร4 วันเสาร์ กาลพิเศษ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีกรกฎ เสวยฤกษ์ที่ ๘ ปุษยะนักษัตร ราชาฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 11:29 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๙ อาศเลษานักษัตร สมโณฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : สิทธิโชค ฤกษ์ออก ดิถีเรียงหมอน กาลโยค : วันปลอด

A: 十一月十九日 B: 星期六 C: 癸巳年甲子月辛酉日 D: 沖兔 E: 蛇 年 F: - G: วันระกาไม่ถูกกับเถาะ วันกินเจ : 十齋日 วันไหว้จีน : 農曆十壹月十九 九蓮菩薩誕 วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร :

(*เวลาในวันถัดไป)

กฤษณจตุรถีถึงเวลา 2:23*น.

ปุษยะนักษัตรถึงเวลา 11:29น. วยธรูติ โยคถึงเวลา 2:13*น.

ปะวะกรณะถึงเวลา 13:08น. พลวัตกรณะถึงเวลา 2:23*น.

ราหูกาล: 9:40 - 11:10น. คุลิกากาล: 6:40 - 8:10น. ยมกาล: 14:10 - 15:40น.

วารจยะ: 1:50* - 3:38*น. ทุระมหูรตะ: 6:40 - 7:25น. 7:25 - 8:10น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:40น. อาทิตย์ตกเวลา 17:52น.

จันทร์ขึ้นเวลา 21:12น. จันทร์ตกเวลา 9:25น. จันทร์ในราศีกรกฏ (ตลอดวัน)

ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : ( tropical) ธันวาคม Solstice. วันนี้ในอดีต : 21 ธันวาคม พ.ศ. 2484 - สงครามโลกครั้งที่ 2: ประเทศไทยทำอนุสัญญาเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ในการร่วมมือกันทางการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจ โดยกระทำพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม


วันที่ 22 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ร5 วันอาทิตย์ กาลพิเศษ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีกรกฎ เสวยฤกษ์ที่ ๙ อาศเลษานักษัตร สมโณฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 14:23 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๑๐ มาฆะนักษัตร ทลิทโทฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : กาลทิน วันจม ฤกษ์ออก กาลโยค : วันอธิบดี

A: 十一月二十日 B: 星期日 C: 癸巳年甲子月壬戌日 D: 沖龍 E: 蛇 年 F: 冬至 冬至 G: วันจอไม่ถูกกับมะโรง วันกินเจ : วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : :(*เวลาในวันถัดไป)

กฤษณปัญจมีถึงเวลา 4:45*น.

อาศเลษานักษัตรถึงเวลา 14:23น. วิษฏัมภะ โยคถึงเวลา 2:55*น.

เกาลวะกรณะถึงเวลา 15:36น. ไตติละกรณะถึงเวลา 4:45*น.

ราหูกาล: 17:11 - 18:41น. คุลิกากาล: 15:41 - 17:11น. ยมกาล: 12:41 - 14:11น.

วารจยะ: 3:43* - 5:30*น. ทุระมหูรตะ: 16:23 - 17:07น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:41น. อาทิตย์ตกเวลา 17:52น.

จันทร์ขึ้นเวลา 22:01น. จันทร์ตกเวลา 10:06น. จันทร์ในราศีกรกฏถึงเวลา 14:23น.

ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 22 ธันวาคม พ.ศ. 2431 - ฝรั่งเศสและสยามทำสัญญา 9 ข้อ เรื่องเมืองสิบสองจุไท ทำให้สยามเสียสิบสองจุไทให้ฝรั่งเศส


วันที่ 23 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ร6 วันจันทร์ กาลพิเศษ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีสิงห์ เสวยฤกษ์ที่ ๑๐ มาฆะนักษัตร ทลิทโทฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 17:03 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๑๑ ปุรพผลคุณีนักษัตร มหัทธโณฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : ทรทึก อัคนิโรธน์ กาลโชค โลกาวินาสน์ กาลทิน ฤกษ์ออก กาลโยค : วันปลอด

A: 十一月廿一日 B: 星期一 C: 癸巳年甲子月癸亥日 D: 沖蛇 E: 蛇 年 F: - G: วันกุนไม่ถูกกับมะเส็ง วันกินเจ : วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : :(*เวลาในวันถัดไป)

กฤษณษัษฐี (ตลอดวัน)น.

มาฆะนักษัตรถึงเวลา 17:03น. ปรีติ โยคถึงเวลา 3:22*น.

คฤชะกรณะถึงเวลา 17:48น.

ราหูกาล: 8:11 - 9:41น. คุลิกากาล: 14:11 - 15:41น. ยมกาล: 11:11 - 12:41น.

วารจยะ: 1:49* - 3:34*น. ทุระมหูรตะ: 11:55 - 12:39น. 14:54 - 15:38น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:41น. อาทิตย์ตกเวลา 17:53น.

จันทร์ขึ้นเวลา 22:48น. จันทร์ตกเวลา 10:45น. จันทร์ในราศีสิงห์ (ตลอดวัน)ดาวย้ายราศี:

ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 23 ธันวาคม พ.ศ. 2497 - ดร. โจเซฟ อี. เมอเรย์ ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายไต ของคนไข้ที่ไม่ได้เป็นฝาแฝดเป็นครั้งแรก ที่โรงพยาบาลปีเตอร์ เบนต์ บริกแฮม (Peter Bent Brigham Hospital) ในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ และได้รางวัลโนเบลจากผลงานนี้


วันที่ 24 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ร7 วันอังคาร กาลพิเศษ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีสิงห์ เสวยฤกษ์ที่ ๑๑ ปุรพผลคุณีนักษัตร มหัทธโณฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 19:19 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๑๒ อุตรผลคุณีนักษัตร โจโรฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : ยมขันธ์ กาลสูร ฤกษ์ออก ดิถีพระกาล ดิถีพิฆาฏ

กาลโยค : วันโลกาวินาสน์ A: 十一月廿二日 B: 星期二 C: 癸巳年甲子月甲子日 D: 沖馬 E: 蛇 年 F: - G: วันชวดไม่ถูกกับมะเมีย วันกินเจ : วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : (*เวลาในวันถัดไป)

กฤษณษัษฐีถึงเวลา 6:46น.

ปุรพผลคุนีนักษัตรถึงเวลา 19:19น. อายุษมันโยคถึงเวลา 3:27*น.

วานิชะกรณะถึงเวลา 6:46น. วิษฏิกรณะถึงเวลา 19:36น.

ราหูกาล: 15:42 - 17:12น. คุลิกากาล: 12:42 - 14:12น. ยมกาล: 9:42 - 11:12น.

วารจยะ: 19:45 - 21:28น. ทุระมหูรตะ: 8:56 - 9:41น. 14:09 - 14:54น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:42น. อาทิตย์ตกเวลา 17:53น.

จันทร์ขึ้นเวลา 23:36น. จันทร์ตกเวลา 11:23น. จันทร์ในราศีสิงห์ถึงเวลา 1:48*น. ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 24 ธันวาคม พ.ศ. 2483 - รัฐบาลไทยโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ออกประกาศเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่ 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2484 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับบรรดานานาอารยประเทศ ดังนั้นปี พ.ศ. 2483 จึงมีเพียง 9 เดือน


วันที่ 25 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ร8 วันพุธ กาลพิเศษ วันคริสต์มาส (Merry Christmas) วันพระ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทินฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีกันย์ เสวยฤกษ์ที่ ๑๒ อุตรผลคุณีนักษัตร โจโรฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 21:01 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๑๓ หัสตะนักษัตร ภูมิปาโลฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : ทินสูร กาลทิน วันลอย ฤกษ์ออก ดิถีเรียงหมอน กาลโยค : วันอุบาทว์

A: 十一月廿三日 B: 星期三 C: 癸巳年甲子月乙丑日 D: 沖羊 E: 蛇 年 F: - G: วันฉลูไม่ถูกกับมะแม วันกินเจ : 十齋日 วันไหว้จีน : 農曆十壹月廿三 送子張仙師誕 วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร :

(*เวลาในวันถัดไป)

กฤษณสัปตมีถึงเวลา 8:17น.

อุตตรผลคุนีนักษัตรถึงเวลา 21:01น. เสาภาคยะ โยคถึงเวลา 3:04*น.

ปะวะกรณะถึงเวลา 8:17น. พลวัตกรณะถึงเวลา 20:48น.

ราหูกาล: 12:42 - 14:12น. คุลิกากาล: 11:12 - 12:42น. ยมกาล: 8:12 - 9:42น.

วารจยะ: 5:47* - 7:27*น. ทุระมหูรตะ: 11:56 - 12:40น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:42น. อาทิตย์ตกเวลา 17:54น.

จันทร์ขึ้นเวลา 0:24*น. จันทร์ตกเวลา 12:00น. จันทร์ในราศีกันย์ (ตลอดวัน)

ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 25 ธันวาคม พ.ศ. 544 -พระเยซูองค์ศาสดาของศาสนาคริสต์ได้ประสูติในเมืองเบธเลเฮม


วันที่ 26 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ร9 วันพฤหัส กาลพิเศษ วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีกันย์ เสวยฤกษ์ที่ ๑๓ หัสตะนักษัตร ภูมิปาโลฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 22:02 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๑๔ จิตรานักษัตร เทศาตรีฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : สิทธิโชค ภาณฤกษ์ ฤกษ์ออก กาลโยค : วันธงชัย

A: 十一月廿四日 B: 星期四 C: 癸巳年甲子月丙寅日 D: 沖猴 E: 蛇 年 F: - G: วันขาลไม่ถูกกับวอก วันกินเจ : 十齋日 วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : (*เวลาในวันถัดไป)

กฤษณอัษฏมีถึงเวลา 9:08น.

หัสตะนักษัตรถึงเวลา 22:02น. โสภณะโยคถึงเวลา 2:06*น.

เกาลวะกรณะถึงเวลา 9:08น. ไตติละกรณะถึงเวลา 21:16น.

ราหูกาล: 14:13 - 15:43น. คุลิกากาล: 9:43 - 11:13น. ยมกาล: 6:43 - 8:13น.

วารจยะ: 5:47 - 7:27น. 6:07* - 7:44*น. ทุระมหูรตะ: 14:55 - 15:40น. 15:40 - 16:25น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:43น. อาทิตย์ตกเวลา 17:54น.

จันทร์ขึ้นเวลา 1:14*น. จันทร์ตกเวลา 12:39น. จันทร์ในราศีกันย์ (ตลอดวัน)

ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 26 ธันวาคม พ.ศ. 2441 - ปีแยร์และมารี กูรี ประกาศการค้นพบธาตุเคมีชนิดใหม่ ภายหลังตั้งชื่อว่าเรเดียม


วันที่ 27 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ร10 วันศุกร์ กาลพิเศษ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีกันย์ เสวยฤกษ์ที่ ๑๔ จิตรานักษัตร เทศาตรีฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 22:15 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๑๕ สวาตินักษัตร เทวีฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : มหาสิทธิโชค วันฟู ภาณฤกษ์ ฤกษ์ออก ดิถีเรียงหมอน กาลโยค : วันปลอด

A: 十一月廿五日 B: 星期五 C: 癸巳年甲子月丁卯日 D: 沖雞 E: 蛇 年 F: - G: วันเถาะไม่ถูกกับระกา วันกินเจ : วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : (*เวลาในวันถัดไป)

กฤษณนวมีถึงเวลา 9:12น.

จิตรานักษัตรถึงเวลา 22:15น. อติคัณฑะ โยคถึงเวลา 0:29*น.

คฤชะกรณะถึงเวลา 9:12น. วานิชะกรณะถึงเวลา 20:55น.

ราหูกาล: 11:13 - 12:43น. คุลิกากาล: 8:13 - 9:43น. ยมกาล: 15:43 - 17:13น.

วารจยะ: 6:07 - 7:44น. 3:43* - 5:16*น. ทุระมหูรตะ: 8:57 - 9:42น. 12:41 - 13:26น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:43น. อาทิตย์ตกเวลา 17:55น.

จันทร์ขึ้นเวลา 2:07*น. จันทร์ตกเวลา 13:20น. จันทร์ในราศีกันย์ถึงเวลา 10:14น.

ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : "27 ธันวาคม พ.ศ. 2488 - นานาชาติให้สัตยาบันในข้อตกลงเบร็ตตันวูดส์ นำไปสู่การก่อตั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา
วันที่ 28 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ร11 วันเสาร์ กาลพิเศษ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีตุลย์ เสวยฤกษ์ที่ ๑๕ สวาตินักษัตร เทวีฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 21:39 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๑๖ วิสาขะนักษัตร เพชฌฆาฏฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : ชัยโชค วันบอด ภาณฤกษ์ ฤกษ์ออก กาลโยค : วันปลอด

A: 十一月廿六日 B: 星期六 C: 癸巳年甲子月戊辰日 D: 沖狗 E: 蛇 年 F: - G: วันมะโรงไม่ถูกกับจอ วันกินเจ : วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: Saphala Ekadashi ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : (*เวลาในวันถัดไป)

กฤษณทศมีถึงเวลา 8:26น.

สวาตินักษัตรถึงเวลา 21:39น. สุกรรมะ โยคถึงเวลา 22:13น.

วิษฏิกรณะถึงเวลา 8:26น. ปะวะกรณะถึงเวลา 19:44น.

ราหูกาล: 9:44 - 11:14น. คุลิกากาล: 6:43 - 8:14น. ยมกาล: 14:14 - 15:44น.

วารจยะ: 2:56* - 4:26*น. ทุระมหูรตะ: 6:43 - 7:28น. 7:28 - 8:13น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:43น. อาทิตย์ตกเวลา 17:55น.

จันทร์ขึ้นเวลา 3:04*น. จันทร์ตกเวลา 14:05น. จันทร์ในราศีตุลย์ (ตลอดวัน)

ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 - สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ไทยขณะมีพระชนมายุ 33 พรรษา และทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี


วันที่ 29 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ร12 วันอาทิตย์ กาลพิเศษ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีตุลย์ เสวยฤกษ์ที่ ๑๖ วิสาขะนักษัตร เพชฌฆาฏฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 20:16 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๑๗ อนุราธานักษัตร ราชาฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : ยมขันธ์ ทัคธทิน ทินสูร กาลทัณฑ์ วันจม ฤกษ์ออก ดิถีพิฆาฏ กาลโยค : วันอธิบดี A: 十一月廿七日 B: 星期日 C: 癸巳年甲子月己巳日 D: 沖豬 E: 蛇 年 F: - G: วันมะเส็งไม่ถูกกับกุนวันกินเจ : 十齋日 วันไหว้จีน : 農曆十壹月廿七 普庵祖師誕 วันไหว้ฮินดู: Saphala Ekadashi ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : (*เวลาในวันถัดไป)

กฤษณเอกาทศีถึงเวลา 6:50น. กฤษณทวาทศีถึงเวลา 4:29*น.

วิสาขะนักษัตรถึงเวลา 20:16น. ธริติ โยคถึงเวลา 19:19น.

พลวัตกรณะถึงเวลา 6:50น. เกาลวะกรณะถึงเวลา 17:45น. ไตติละกรณะถึงเวลา 4:29*น.

ราหูกาล: 17:14 - 18:44น. คุลิกากาล: 15:44 - 17:14น. ยมกาล: 12:44 - 14:14น.

วารจยะ: 23:56 - 1:23*น. ทุระมหูรตะ: 16:26 - 17:11น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:44น. อาทิตย์ตกเวลา 17:56น.

จันทร์ขึ้นเวลา 4:05*น. จันทร์ตกเวลา 14:54น. จันทร์ในราศีตุลย์ถึงเวลา 14:41น.

ดาวย้ายราศี: ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ปุรพษาฒนักษัตร เวลา6:06:18 นาฬิกา ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ปุรพษาฒนักษัตร เวลา 8:39:28 นาฬิกาฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 29 ธันวาคม พ.ศ. 2454 - ซุนยัตเซ็น ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐจีน


วันที่ 30 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ร13 วันจันทร์ กาลพิเศษ ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีพิจิก เสวยฤกษ์ที่ ๑๗ อนุราธานักษัตร ราชาฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 18:12 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๑๘ เชษฐะนักษัตร สมโณฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : ฤกษ์ออก กาลโยค : วันปลอด

A: 十一月廿八日 B: 星期一 C: 癸巳年甲子月庚午日 D: 沖鼠 E: 蛇 年 F: - G: วันมะเมียไม่ถูกกับชวด วันกินเจ : 十齋日 วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : (*เวลาในวันถัดไป)

กฤษณตรโยทศีถึงเวลา 1:29*น.

อนุราธะนักษัตรถึงเวลา 18:12น. ศูละ โยคถึงเวลา 15:52น.

คฤชะกรณะถึงเวลา 15:03น. วานิชะกรณะถึงเวลา 1:29*น.

ราหูกาล: 8:14 - 9:44น. คุลิกากาล: 14:14 - 15:44น. ยมกาล: 11:14 - 12:44น.

วารจยะ: 23:12 - 0:38*น. ทุระมหูรตะ: 11:58 - 12:43น. 14:57 - 15:42น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:44น. อาทิตย์ตกเวลา 17:57น.

จันทร์ขึ้นเวลา 5:09*น. จันทร์ตกเวลา 15:50น. จันทร์ในราศีพิจิก (ตลอดวัน)ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 30 ธันวาคม พ.ศ. 2396 - สหรัฐอเมริกาจ่ายเงิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับประเทศเม็กซิโก เพื่อซื้อที่ดิน 30,000 ตารางไมล์ ทางใต้ของแม่น้ำกิลาและตะวันตกของแม่น้ำริโอแกรนด์


วันที่ 31 ธันวาคม 2556

จันทรคติ เดือนไทย: 1 วาร ขึ้น-แรม (ค่ำ) : ร14 วันอังคาร กาลพิเศษ วันสิ้นปี ค.ศ. 2013 พ.ศ. 2556 จ.ศ. 1375 ปี มะเส็ง เบญจศก มหาศักราช : 1935 ร.ศ. 232 ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน

ฤกษ์บน :จันทร์ สถิตราศีพิจิก เสวยฤกษ์ที่ ๑๘ เชษฐะนักษัตร สมโณฤกษ์ สิ้นสุดเวลา 15:36 นาฬิกา-ต่อด้วย ฤกษ์ที่ ๑๙ มูละนักษัตร ทลิทโทฤกษ์

ฤกษ์ล่าง : สิทธิโชค ฤกษ์ออกดิถีเรียงหมอน กาลโยค : วันโลกาวินาสน์

A: 十一月廿九日 B: 星期二 C: 癸巳年甲子月辛未日 D: 沖牛 E: 蛇 年 F: - G: วันมะแมไม่ถูกกับฉลู วันกินเจ : 十齋日 วันไหว้จีน : วันไหว้ฮินดู: ดวงราศีจักร:

ปัญจางค ดิถีเพียร : (*เวลาในวันถัดไป)

กฤษณจตุรทศีถึงเวลา 22:01น.

เชษฐะนักษัตรถึงเวลา 15:36น. คัณฑะ โยคถึงเวลา 11:57น.

วิษฏิกรณะถึงเวลา 11:48น. สกุณะกรณะถึงเวลา 22:01น.

ราหูกาล: 15:45 - 17:15น. คุลิกากาล: 12:45 - 14:15น. ยมกาล: 9:45 - 11:15น.

วารจยะ: 22:37 - 0:01*น. ทุระมหูรตะ: 8:59 - 9:44น. 14:13 - 14:58น.

อาทิตย์ขึ้นเวลา 6:45น. อาทิตย์ตกเวลา 17:57น.

จันทร์ขึ้นเวลา 6:15*น. จันทร์ตกเวลา 16:51น. จันทร์ในราศีพิจิกถึงเวลา 15:36น. ดาวย้ายราศี: ฤกษ์วันนี้ : มุมดาววันนี้: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ : วันนี้ในอดีต : 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - เกิดปรากฏการณ์ พระจันทร์สีน้ำเงิน หรือ พระจันทร์เต็มดวงครั้งที่สองในรอบ 1 เดือน

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner