Monday, June 6, 2011

7月3日將恭請上心下道大和尚蒞臨主持~大悲觀音傳承法會,法緣疏勝,邀請您同霑法喜!
靈鷲山泰國講堂

恭請上心下道大和尚 主持大悲觀音傳承百供法會

 

 

                                                千處祈求千處應  苦海常作度人舟

 

 

 

 

大悲觀音行門以「布施、愛語、利行、同事」四攝法為行持實踐觀音菩薩的精神。「百供」是以百種供品來佈施、供養,以培養自性菩提,富貴具足、福壽綿長、永離惡道。

 

大悲觀音百供法會」由靈鷲山泰國講堂特別恭請道大和尚親臨主持,為大眾祈福消災、延壽免難,並學習大悲觀音法門,種下生生世世之福慧因緣。

 

 

法會日期:201173

法會時間:13:30~相見歡

14:0016:00 大悲觀音法傳授及修法

16:00~師父開示暨皈依

 

法會地點:靈鷲山泰國講堂(曼谷市帕他那干路30701號亞泰大樓一樓)

701/205  ROYAL  CASTLE  BUILDING  PATTANAkARN  ROAD  SOI  30  BANGKOK

ที่อยู่ เลขที่ 701/205 อาคารยอยัลคาเซ่ ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพ

聯絡電話:02-319-4531~2  傳真:02-3194533 

 

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner