Thursday, February 10, 2011

Acc


สวัสดีครับ


ทางอาศรมโชยติษะจักรนารถได้รับข้อมูลของท่านแล้ว
เมื่อท่านได้ชำระค่าครูบูชาฤกษ์แล้วจะรีบจัดคิวคำนวนฤกษ์ให้กับท่าน โดยเร็ว
และกรุณาแจ้งการโอนเงินมาทาง SMS ที่หมายเลข 085-128-9163 หรือ e-mail แจ้งมาที่ astroneemo@gmail.com  จักขอบพระคุณอย่างสูง
และเมื่อได้รับการยืนยันการชำระค่าครูบูชาฤกษ์แล้ว ทางอาศรมจะดำเนินการจัดส่งฤกษ์มงคลให้กับท่านทางอีเมล์ ภายใน 24 ชั่วโมง (ยกเว้นฤกษ์แต่งงานอาจจะต้องใช้เวลาหลายวัน)***หมายเหตุ หากท่านไม่ได้แจ้งเข้ามา เราก็จะไม่สามารถตรวจสอบว่ายอดเงินนี้เป็นของท่าน เพราะยอดเงินจะเหมือนกันทั้งหมด จะทำให้ท่านได้รับฤกษ์ล่าช้า  

เมื่อคำนวนฤกษ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งอีเมล์ใบฤกษ์ให้กับท่าน และ  SMS แจ้งทางเบอร์มือถือที่ท่านได้ให้ไว้ตอนกรอกแบบฟอร์ม--
Astro Neemo

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner