Tuesday, June 8, 2010

FW: แจกรถ เข็นฟรีสำหรับผู้พิการ


 

แจกรถ เข็นฟรีสำหรับผู้พิการ
รถเข็นสำหรับคนพิการ

ช่วยกันกระจายข่าวกันนะ สาธุ! ได้บุญกันทุกคนนะ
รถวีลแชร์และรถสามล้อโยกมีเพียงพอสำหรับทุกท่านที่ ติดต่อเข้ามา
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย(สพท.) ร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว(ส.พ.ค.)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้ง สิ้น เพียงส่งเอกสาร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
3. สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
4. รูปถ่ายเต็มตัวเห็นสภาพความพิการชัดเจน 1 รูป
5. ให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)

มาที่ สมาคม คนพิการแห่งประเทศไทย
73/7-8 ซอยติวานนท์8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2951-0445,0-2584-3993,0-2951-0447 โทรสาร 0-2951-0567


หรือ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว
802/410 หมู่ 12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย 10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 มือถือ 0-1735-2316, 0-1372-4201 โทรสาร 0-2990-0331
http://atcloud.com/stories/25341

แจกรถเข็นฟรีสำหรับผู้พิการ
รถเข็นสำหรับคนพิการ

ช่วยกันกระจายข่าวกันนะ สาธุ! ได้บุญกันทุกคนนะ
รถวีลแชร์และรถสามล้อโยกมีเพียงพอสำหรับทุกท่านที่ ติดต่อเข้ามา
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย(สพท.) ร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว(ส.พ.ค.)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้ง สิ้น เพียงส่งเอกสาร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
3. สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
4. รูปถ่ายเต็มตัวเห็นสภาพความพิการชัดเจน 1 รูป
5. ให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)

มาที่ สมาคม คนพิการแห่งประเทศไทย
73/7-8 ซอยติวานนท์8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2951-0445,0-2584-3993,0-2951-0447 โทรสาร 0-2951-0567


หรือ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว
802/410 หมู่ 12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย 10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 มือถือ 0-1735-2316, 0-1372-4201 โทรสาร 0-2990-0331
http://atcloud.com/stories/25341
รถเข็นสำหรับคนพิการแจกรถเข็นฟรีสำหรับผู้พิการ

ช่วย กันกระจายข่าวกันนะ สาธุ! ได้บุญกันทุกคนนะ
รถวีลแชร์และรถสามล้อโยกมี เพียงพอสำหรับทุกท่านที่ติดต่อเข้ามา
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย(สพท.) ร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว(ส.พ.ค.)
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้ง สิ้น เพียงส่งเอกสาร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
3. สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
4. รูปถ่ายเต็มตัวเห็นสภาพความพิการชัดเจน 1 รูป
5. ให้ระบุที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)

มาที่ สมาคม คนพิการแห่งประเทศไทย
73/7-8 ซอยติวานนท์8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2951-0445,0-2584-3993,0-2951-0447 โทรสาร 0-2951-0567


หรือ สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว
802/410 หมู่ 12 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค ซอย 10/4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 มือถือ 0-1735-2316, 0-1372-4201 โทรสาร 0-2990-0331
http://atcloud.com/stories/25341


living in the world turn upside down

--
รวมรวม เตือนภัย ในลิงค์นี้
http://www.palungjit.com/board/forumdisplay.php?f=178

--
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม "พลังจิตพิชิตภัยพิบัติ" ของ Google Groups
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ palungjitrescuedisaster@googlegroups.com
หากต้องการยกเลิกการสมัครสำหรับกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ palungjitrescuedisaster+unsubscribe@googlegroups.com
สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ http://groups.google.com/group/palungjitrescuedisaster?hl=th

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner