Friday, April 23, 2010

ปฎิทินกิจกรรมของมูลนิธิหลิงจิวซาน   靈鷲山泰國講堂   20104~5月行事曆

ปฎิทินกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อการศึกษาเขาคิชกูฏ(วัดหลิงจิวซาน) สาขากรุงเทพฯ

活動名稱กิจกรรม

       間 เวลา

大悲咒共修

พิธีสวดภาวนามหากรุณาธารณีสูตร

425(星期日) 早上9:40~中午12:00

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน เวลา 09.40-12.00น.

水懺法會

พิธีธรรม ขอขมากรรมธรรมสันนิบาต(สุ่ยช่านฝ่าฮุ่ย)


59 (星期日)   早上9:50~下午15:00

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม เวลา 09.50-15.00น.

大悲咒共修

พิธีสวดภาวนามหากรุณาธารณีสูตร

516 (星期日)   早上9:50~中午12:00

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม เวลา 09.50-12.00น.

快樂學佛課

ร่วมศึกษาพระธรรมมหายาน

523(星期日)早上9:40~中午12:00

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม เวลา 09.40-12.00น.

佛前大供

พิธีบูชาพระพุทธ

農曆初一、十五、佛誕

ทุกวันพระจีน ขึ้น 1ค่ำและ 15 ค่ำ(ชิวอิก-จับโหงว)


  講堂地址:曼谷市帕他那干路30701號亞泰大樓205室(一樓)

701/205  ROYAL  CASTLE  BUILDING  PATTANAkARN  ROAD  SOI 30  BANGKOK 

สนใจเข้าร่วมโทร 講堂聯絡電話:02-319-4531~2  傳真:02-3194533    

 

 

 
--
Astro Neemo

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner