Saturday, April 3, 2010

รับสมัครคนพิการ


.ExternalClass .ecxhmmessage P {padding:0px;} .ExternalClass body.ecxhmmessage {font-size:10pt;font-family:Verdana;}  

Subject: FW: รับสมัครคนพิการ (ส่งต่อได้กุศลนะครับ..)

(Embedded image moved to file: pic16549.jpg)
Please Forward
ข่าวฝากถึงคนพิการ(ที่หลายคนยังเข้าไม่ถึง Internet) ผ่านทุกท่านที่เข้าถึง Mail นี้ ช่วยพิมพ์หรือ
บอกข่าวต่อคนพิการที่ท่านรู้จักด้วย ขอบคุณ ขอบคุณ...
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา  รับสมัครนักเรียนที่จะเข้าเรียน 2/2553   (เริ่มเรียน พฤษภาคม
2553)
"เรียนฟรี กินฟรี ที่อยู่สะดวก ได้งานดี ชีวีสดใส"
โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ แล้วสอบคัดเลือก ทั้งที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา และสถานที่สอบในต่าง
จังหวัด
เหนือ  9 มีนาคม ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8 เชียงใหม่
อิสาน  16 มีนาคม โรงเรียนศรีสังวาล จังหวัดขอนแก่น
อิสาน  20 มีนาคม โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย
ใต้  16 มีนาคม ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สงขลา
และ 2 เมษายน ที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

 


ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner