Saturday, March 13, 2010

ส่งต่อ: ทำบุญสวัสดี พี่ ๆ เพื่อน ๆ   ทุกคน
     
มีเรื่องมารบกวนขอความอนุเคราะห์   ช่วยเหลือเด็กหญิง คนพี่น้อง 
ที่กำลังสู้ชีวิตตามลำพัง
  ( พ่อแม่หย่าร้างกัน)
    
 คนโตชื่อ   ด.ญ. สไบแพร     ใจนวล อายุ 12 ปี 
    
 คนเล็กชื่อ   ด.ญ. นภาวรรณ  ใจนวล อายุ 10 ปี ( ป่วยเป็นโรคหัวใจรั่ว)
    
 กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.4   โรงเรียนบ้านกะปู อ.สังขะ   จ.สุรินทร์
   
  ฐานะทางบ้าน บางวันก็มีกิน บางวันก็ขอญาติกิน 
    
 ถ้าวันไหนฝนตกก็ไปขออาศัยบ้านญาติหลบฝน
    
 ทั้งนี้ได้แนบรูปมาให้ดูเป็นบ้านที่น้องทั้ง คน อาศัยหลับนอน
    
 ถ้าท่านใดที่มีจิตศรัทธา อยากบริจาค สิ่งของที่จำเป็น เช่น เสื้อผ้า ข้าวสาร
    
อาหาร ของใช้ส่วนตัวหรือในครัวเรือน ฯลฯ   ส่งไปได้ที่ 
    
ด.ญ. สไบพร   หรือ ด.ญ. นภาวรรณ   ใจนวล
    
 โรงเรียนบ้านกะปู หมู่ที่ 2  ต.ตาคง   อ.สังขะ   จ.สุรินทร์ 32150
    
 ท้ายนี้   บุญกุศลที่ท่านได้บริจาคหรือช่วยส่ง mail นี้ 
    
ขอให้ครอบครัวของท่านมีแต่ความสุขความเจริญ 
    
ร่ำรวยด้วยสุขภาพและทรัพย์สินเงินทอง

ดีไซน์ Pingbox โดนใจได้ด้วยตัวเอง!
มาสร้างพื้นที่แชทในบล็อกเราเองแบบง่ายสุดๆ

Hotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft รับทันทีNew Email names for you!
Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail.
Hurry before someone else does!

Hotmail: Trusted email with Microsoft's powerful SPAM protection. Sign up now.

Hotmail: Trusted email with Microsoft's powerful SPAM protection. Sign up now.

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner