Tuesday, March 9, 2010

ศูนย์กฏหมายช่วยผู้เดือนร้อนครับ...
From: luckgate.lawcenter@icontact.com
To: phatcharakorn@gmail.com
Date: Tue, 9 Mar 2010 10:17:43 +0700
Subject: ส่งต่อช่วยผู้เดือนร้อนครับ...

Luckgate-Lawcenter
 ศูนย์กฏหมายรักษ์เกศ      
 

 LUCKGATE-LAWCENTER

   เพื่อชุมชน เพื่อประชาชน เพื่อผู้เดือนร้อน
   ศูนย์กฏหมายให้คำปรึกษาข้อกฏหมาย ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการทราบหลักวิธีการต่อสู้คดี - เรียกร้อง - ป้องกันสิทธิของตนตามกฏหมายที่มีอยู่ จากนายจ้าง บุคคลทั่วไป หรือเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเข้าใจกฏหมาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้จริง โดยไม่เสียเปรียบ ไม่เกิดความเสียหาย ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
  -  ถูกนายจ้างให้ออกจากงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่จ่ายเงินค่าชดเชยให้ตามสิทธิ
  -  เป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส / หมิ่นประมาทต้องการดำเนินคดี / ข่มขู่ให้กระทำ หรืองดเว้นการกระทำ / พรากผู้เยาว์ไปจากผู้ปกครอง / บุกรุกในเคหะสถาน / ได้รับอันตรายร้ายแรงจากสินค้าอุปโภค-บริโภค / ถูกปลอมเครื่องหมายการค้า สินค้า หลอกขาย
  -  ถูกตั้งข้อหาว่ากระทำความผิดทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เป็นผู้ทำผิด
  -  ถูกยัดยาเสพติด กล่าวหาว่าเป็นผู้เสพ หรือครอบครอง หรือจำหน่ายยาเสพติด
  -  ถูกฉ้อโกงหลอกขอกู้ยืมเงิน / ลงทุนในธุรกิจ แล้วหลบหนีไป
  -  คู่สมรสทิ้งล้างไม่ส่งเสียงเลี้ยงดูบุตร / ไม่ยอมรับเป็นบุตร
  -  เป็นบิดาจริง แต่ถูกกีดกันไม่ให้พบลูกตนเอง
  -  คู่สมรสมีคนอื่น ไม่ยอมหย่า ตบตีทำร้ายร่างกาย
  -  ทำผิดจริง ต้องการรับสภาพเพื่อได้รับการลดโทษ / รอการลงโทษ
  -  ทนายความไม่ดำเนินการตามที่ได้รับจ้างว่าความ / ทนายความไม่แจ้งวิธีการดำเนินการต่อสู้ / ไม่เชื่อมั่นทนายของท่านเอง ต้องการทราบวิธีการ เทคนิค การดำเนินคดีในศาลเพิ่มเติม
   คำแนะนำเบื้องต้นที่ควรทราบเมื่อเกิดกรณีพิพาท
  -  เก็บพยานหลักฐานไว้ให้มากที่สุด เมื่อเกิดคดีขึ้น
  -  รีบปรึกษานักกฏหมายเพื่อเตรียมตัวสู้ - ป้องกัน - รักษาสิทธิของตน อย่าปล่อยเวลาเนิ่นนานไป
  -  อย่ายอมรับว่าเป็นผู้กระทำความผิดจนกว่าจะเข้าใจหลักกฏหมายที่เกี่ยวข้องชัดเจนแล้ว
  -  อย่าลงลายมือชื่อเอกสารใด โดยไม่อ่านข้อความ หรือเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดี เช่น หนังสือแจ้งข้อกล่าวหาจากตำรวจ
  -  อย่าเพิ่งแจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานตำรวจก่อนได้รับคำปรึกษา เนื่องจากบางข้อกล่าวหาเมื่อแจ้งความกับตำรวจแล้ว ไม่สามารถที่จะถอนแจ้งความได้ และหากพิสูจน์ความผิดได้ ผู้แจ้งความอาจเป็นผู้ทำผิดข้อหา "แจ้งความเท็จ"
  -  คดีความทุกประเภทต้องดำเนินการภายในอายุความที่กฏหมายกำหนด ไม่ควรปล่อยเรื่องไว้นาน
  -  อย่าหลงเชื่อการเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือวิ่งเต้นคดี
 
   ติดต่อความช่วยเหลือ E-MAIL : info@luckgate-lawcenter.com 
            www.luckgate-lawcenter.com
  รับคำแนะนำหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ศูนย์กฏหมายรักษ์เกศ
  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณฐปนัท
  โทรศัพท์ 0-2405-7645 โทรสาร 0-2405-7646
 
   

 

 

 

ขอความกรุณารบกวนส่งต่อเพื่อช่วยผู้ที่ปัญหา เพราะอาจจะยังมีผู้ต้องการความช่วยเหลือ

ขออภัยหากเป็นการรบกวนท่าน

 

3/9/2010 10:17:43 AM

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner