Wednesday, February 17, 2010

"ความลับของรอยยิ้ม"
บทความ ส่งให้ ก่อน วา เลน ทาย  (คำอ่าน)

อ่านเรื่องนี้ดีดี  จะได้ข้อคิดดีดี  ถ้าอ่านเฉพาะปัญหาเดียวก็ได้เรื่องเดียว

แต่เพียงเรื่องเดียว สามารถนำไปเป็นหลักในการพิเคราะห์อีกหลายปัญหาได้

โดยเอาหลักคิดที่ว่านี้ไป ปรับ และปรุงให้เข้ากับชีวิตเรา  สุดท้ายแต่ละคนก็อาจ

รู้ได้เองว่า ความสุข ความรัก ความเย็น ก็เป็นเรื่องเดียวกัน ของมนุษย์ทุกคน

ได้ อยู่ใกล้ตัวเราไม่ถึง 2 นิ้ว  หาให้เจอะหละ  

 

ใครได้แง่คิดอะไรก็ส่งมาแชร์กัน การแชร์ความคิด ย่อมนำมาซึ่ง inno

ใหม่  ๆ  นวัตกรรม มิใช่เฉพาะวัตถุจับต้องได้เสมอไป  การก้าวอีกก้าวหนึ่งที่

สูงขึ้นทางปัญญา ย่อมเป็นนวัตกรรมที่เหนือกว่าวัตถุ ใคร ๆ ก็ทำได้ ทำง่าย ๆ

เพราะมันจะไม่ลงต่ำอีก นอกจาก อยากลงไปเอง

 

สิริพนธ์

 

 


 

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner