Friday, February 26, 2010

ธรรมะทูเดย์ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ( ต่างกันที่เปลือก )
Maize

ธรรมะทูเดย์ 

ใครทุกข์เพราะรัก  หวงเพราะรัก  โกรธเพราะรัก อยากได้เขาเพราะรัก

อ่านดู แล้วคิดว่าเรารัก เพื่อสิ่งใด อย่างใดกันแน่  แล้วหาข้อสรุปว่า เรารักอะไรกันจริง ๆ

ความดี กายหยาบ หรือเงิน

 

สิริพนธ์

 


 

ขอนำเสนออาวุธชั้นดี ต่อสู้กิเลส รูปลักษณ์ภายนอกของมนุษย์ เพื่อปลง...และเข้าใจอนิจจัง ความไม่เที่ยงย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ คะ

 

 

ร่างกายมนุย์เรานี่ ความจริงข้างในเหมือนกันหมดเหนาะ 
แดง...ง เถือกมีหัวใจ มีปอด ตับ ไต ไส้น้อย-ใหญ่

ม้าม ผังผืด อะไรเหมือนกันหมด อันนี้ไม่พูดถึงว่าขนาดนะ

แต่หนังมันหุ้มไว้ให้เห็นว่า คนนั้นสวย คนนั้นสาว
คนนั้นขาว คนนั้นดำ คนนี้งาม แฮะ
แสดงว่า Package ดี (หีบห่อ) หนังบางนิดเดียว
แต่มันปิดบังเราทั้งหลายได้ถึงขนาดนั้น

การออกรบนั้นต้องมีอาวุธ มีหอก มีดาบ เช่นไร
การต่อสู้กิเลส ก็ต้องมีอาวุธ เช่นนั้น
อันได้แก่การพิจารณากายทั้ง ๓๒ มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
นี่เป็นอาวุธ พิจารณาดูว่ากายเรานี้เที่ยงไหม
คงเดิมไหม ใช่ของเราไหม ถ้าใช่แล้วทำไมเราจึงบังคับมันไม่ได้

ชมพูทวีปนี่ ถ้าเป็นธรรมาธิฐานก็อยู่ในกายเรานี่แหละ
ลอกหนังออกมาก็ชมพูหมด

****************************************************************************

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อธรรมนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ใฝ่ศึกษาธรรมได้ไม่มากก็น้อย

ขออานิสงส์ในเผยแผ่ธรรมนี้จงเป็นมหาธรรมทาน  เพื่ออบรมหนทางความดับสิน ไม่มีเหลือเชื้อแห่งอาวสะกิเลสตน

แด่ผู้ใฝ่ในธรรม และผู้เคารพเลื่อมใสองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ขอส่งผลบุญกุศลจากการเผยแผ่ธรรมนี้ 
อุทิศให้ มารดา บิดา พ่อเกิด แม่เกิด ครูอุปัชฌาย์อาจารย์สืบๆ ต่อกันมา  ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรในทุกภพทุกชาติ
ที่ข้าพเจ้าได้เคยสบประมาท และมีสัมพันธ์เกี่ยวข้อง จงโมทนาบุญ และอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านับจากบัดนี้เป็นต้นไปเถิด 
พร้อมนี้ขอให้ท่านทั้งหลายพึงปราศจากความทุกข์และขอให้มีความสุข
เกิดปัญญาญาณยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุแห่งบุญนี้ด้วยเทอญ

 

***ศึกษาธรรมจบแล้วอย่าลืมอธิฐาน แผ่เมตตา เพียงเท่านี้ ในวันนี้ท่านก็ได้ทำบุญแล้ว***

 

อะระหัง พุทโธ ภะคะวา มหาสำเร็จ
ขอความสำเร็จ มหาสำเร็จ
ในสรรพสิ่งมงคล มหามงคลที่ข้าพเจ้าปรารถนาไว้ดีแล้ว
ทั้งทางโลก ทางธรรม ทั้งทางบุญ ทางกุศล
จงเป็นผลสำเร็จให้แก่ข้าพเจ้าอย่างง่ายดาย ฉับพลันทันที
ด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ ด้วยเทอญ ฯ

 

สัพเพ สัตตา

ขอให้สัพพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลาย ที่สละชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตของข้าพเจ้า
ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงหลุดพ้นจากความทุกข์ ประสบความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปและตลอดไป

สัพเพ สัตตา สะทาโหตุ อะเวรา อัพญาปัชฌา สุขะ ชีวิโณ
ขอให้สัพพสัตว์ทั้งหลาย อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

จงดำรงค์ชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด
กะตัง ปุญญัง พะลังมัยหัง สัพเพภาคี ภะวันตุเต
ขอให้สัพพสัตว์ทั้งหลาย พึงมีส่วนได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้า
ได้ตั้งใจกระทำด้วยกาย วาจา ใจ แล้วนั้นด้วยเทอญ

 

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ธรากร - จุฑามาศ

 

ธรากร  ตรีเนตร (ชมรมพุทธศาสตร์)
บ.เชรามิคอุตสาหกรรมไทย จก.
ส่วนวิศวกรรมและโครงการ
33/1
ม. 2 ต.โคกแย้ อ.หนองแค
จ.สระบุรี 18230
 
มือถือ 089-141-7589
โทร.036-382-888 ต่อ 349
โทรสาร. 036-382905
E-mail : tharakot@scg.co.th

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner