Saturday, January 23, 2010

FW: TEXAS-นี่คือเรื่องจริง...และจะเกิดขึ้นอีก.....ทั่วโลก.....


 

เหตุการวาตภัย ที่เท็กซัส อเมริกา  พิจารณาด้วยว่าหากเราประสบแล้ว ต้อง

รับมือกันอย่างไร แล้วเราเตรียมพร้อมกันหรือยังครับ พี่น้อง

 

สิริพนธ์
 

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner