Wednesday, October 14, 2009

อาจารย์นก พัทธวรรณ

ประวัติการส่วนตัว

ชื่อ พัทธวรรณ  วิจิตร์เนตร์ 

ที่อยู่ 928/43 เอื้ออาทรบึงกุ่ม ซอยเสเรีไทย 41 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.  10240

โทร. 081 - 4270- 952 , 084 – 3602 – 511

ประวัติการศึกษา

จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์  สาขาบริหาร ธุรกิจ

ด้านการพยากรณ์

เลข 7 ตัว 9 ฐาน                                                      จาก อ.เจษฎา   คำไหล           สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ฮวยจุ้ย                                                                    จาก อ.พลอยเพ็ญ  คำไหล    ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์

โหราศาสตร์ไทย                                                                   จาก อ.จิติมา                           ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์

ไพ่ยิปซี                                                                   จาก อ.มายิก                           สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ไพ่ยิปซี                                                                   จาก อ.หน่อยยิปซี                  ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์

เลขศาสตร์,ทะเบียนบ้าน,ทะเบียนรถ,ลายเซ็น    จาก อ.ธัญการณ์                     ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์

ศึกษาด้วยตนเอง จากหนังสือไพ่พรหมญาณ      ของ อ.พรหมญาณ

ปัจจุบันเรียนโหราศาตร์ภาระตะ                         อ.นีโม

ประวัติการทำงาน

คาราวานดูดวงกับบริสเอ็กเซล ของ บ.ยูนิริเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดูดวงกับบริษัท ซีพี เจริญโภคภัณฑ์

ดูดวงกับบริษัท ทาทามอร์เตอร์  (ประเทศไทย) จำกัด (สาขามหาชัย)

จัดรายการวิทยุชุมชนกับตำนานโหร

ทำงานกับทีมงาน อ.เปี๊ยก  ท่าสยาม

ดูดวงงานวันแม่ สภากาชาดไทย

นั่งประจำที่ตำนานโหร, ร้านเสริมสวยตลาดอมรพันธ์ ,บ้านบึงกุ่ม

 

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner