Wednesday, September 2, 2009

บ้านบางปะกง! **รบกวนส่งต่อด้วย**

> > เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคน...
> >
> >
> > "
เรารู้ว่าเวลาของทุกคนมีค่า แต่มันจะมีค่ามากขึ้น
> >
ถ้าเราได้ใช้มันทำประโยชน์ให้กับผู้ด้อยโอกาส
> >
สังคม
> >
และคนรอบข้างบ้าง รบ กวนอ่านเมลล์ฉบับนี้แล้วส่งผ่านความช่วยเหลือ
> >
หรือส่งต่อก็ยังดีค่ะ"
> >
> >
> >
เราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่คงพอรู้จักอ.บางปะกงบ้างไม่มากก็น้อย
> >
วันนี้เราขอเชิญชวนทุกคนไป
> >
เที่ยวบางปะกงในรูปแบบที่คุณไม่เคยไปมาก่อน ที่นี่เลยค่ะ --บ้านบางปะกง--
> >
> > "
บ้านบางปะกง" หรือ "สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง"
> >
จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้
> >
มีความพิการทางร่างกายและสมองซึ่งถูกละเลย, ทอดทิ้งจากครอบครัวและสังคม
> >
โดยทางสถาน
> >
สงเคราะห์ฯ จะให้การเลี้ยงดูด้านปัจจัย 4,
> >
บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น, บริการด้าน
> >
กายภาพบำบัด, ให้การฝึกอาชีพ ฯลฯ ปัจจุบันมีผู้พิการในความดูแลประมาณ 300 คน
> >
เป็นชายอายุ
> >
ตั้งแต่
> > 18
ปีขึ้นไปค่ะ
> >
> >
ล่าสุดเรากับเพื่อนๆ
> >
มีโอกาสนำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินสดไปบริจาคมาเมื่อวันที่ 5
> >
กรกฎาคม 2552 ทันทีที่เราไปถึง ขนข้าวของ ลงมาจากรถก็มีพี่ๆ
> >
ผู้พิการเดินเข้ามาทักทาย ยกมือไหว้
> >
และขณะที่เราเดินชมภายในบริเวณก็มีพี่ๆ ออกมาต้อนรับ
> >
พยายามพูดคุยสื่อสารกับเราตลอดเวลา ^^ พี่
> >
ที่
> >
ดูแลบอกว่า ผู้พิการที่นี่ส่วนใหญ่ไม่มีครอบครัว
> >
พวกเค้าจะถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาล สถานสงเคราะห์
> >
อื่นๆ หรือจากครอบครัวที่ไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้
> >
ผู้พิการที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะช่วยเหลือ
> >
ผู้
> >
พิการคนอื่นๆ และช่วยทำงานเท่าที่จะทำได้ไปด้วยค่ะ
> >
นอกจากนี้ภายในสถานสงเคราะห์ฯ ยังมีจำหน่าย
> >
ผลิตภัณฑ์ของผู้พิการด้วยค่ะ เท่าที่ดูความเป็นอยู่แล้ว พี่ๆ
> >
ผู้พิการที่นี่ยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่อีก
> >
พอ
> >
สมควรเลยค่ะ ข้อมูลที่เราได้รับมา มีดังนี้ค่ะ
> >
> >
> >
ผู้ดูแล 1 คนต้องดูแลผู้พิการถึง 40 คน!!!
> >
> >
ผู้พิการ 3 คนต้องแชร์เตียงนอน 2 หลัง
> >
เนื่องจากจำนวนเตียงยังไม่เพียงพอกับจำนวน ผู้พิการ
> >
> >
ปัจจุบันทางสถานสงเคราะห์ฯ เปิดรับนักกายภาพบำบัดมาเป็นแรมปีแล้ว
> >
แต่ก็ยังไม่มีใครมาสมัคร
> >
เลย
> >
> >
ผู้พิการที่นี่จะมีโอกาสพบแพทย์เพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้น
> >
> >
> >
ทางสถานสงเคราะห์ยังขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้พิการอีกมาก
> >
> >
> >
เราอยากฝากทุกคนช่วยแวะเวียนไปเยี่ยมพี่ๆ ผู้พิการด้วยนะคะ
> >
ถ้าเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปก็ใช้เวลา
> >
แป๊บเดียวเอง การเดินทางก็ไม่ลำบากอะไรเลยค่ะ
> >
ถ้าสนใจก็ลองเข้าไปในเว็บไซด์ของสถาน
> >
สงเคราะห์หรือโทรไปสอบถามสิ่งของที่เค้าต้องการก่อนก็ได้ค่ะ
> > http://www.bpkhome.org/
> >
> >
ความจำเป็นที่สุดในตอนนี้ คือ นักกายภาพบำบัดและแพทย์ ค่ะ
> >
หากใครมีความรู้ความสามารถในด้านนี้
> >
และสามารถสละเวลาช่วยได้ ขอเชิญแจ้งความจำนงเข้าไปที่สถานสงเคราะห์ได้เลยนะคะ
> >
> >
สำหรับการไปเที่ยวบางปะกงในครั้งนี้ขอ งเรา
> >
ไม่ได้ไปเพื่อให้ความสุขกับตัวเอง แต่
> >
สิ่งที่ได้รับกลับมามันคือ "ความสุขจากการให้"
> >
ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราให้พวกเขาไปเสียอีก อยากให้ทุก
> >
คน
> >
ได้มาสัมผัสความรู้สึกแบบนี้ด้วยกันนะคะ รบกวนช่วยส่งต่อด้วยค่ะ
> >
อนุโมทนาบุญล่วงหน้าสำหรับทุกๆ คน
> >
นะ
> >
คะ -/
\-


ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner