Sunday, May 31, 2009

FW: *พุทธทำนายเรื่องภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดที่กำลังจะมาถึงในยุคนี้*
From: kimji_gackt@hotmail.com
To: pongsakw_7@hotmail.com; teerapong27@hotmail.com; janepat3@hotmail.com; tong_20@hotmail.com; naklua21@hotmail.com; chaiwat120@hotmail.com
Subject: *พุทธทำนายเรื่องภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดที่กำลังจะมาถึงในยุคนี้*
Date: Sat, 30 May 2009 13:51:11 +0700


 

*พุทธทำนายเรื่องภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดที่กำลังจะมาถึงในยุคนี้*

(ลอกจากศิลาจารึกในมหาวิหารเจตมหาเชตวัน ณ สวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย โดยคณะฑูตไทยที่ไปอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุเมื่อปี พ.ศ.2485)

"ผมไม่ได้ต้องการให้ท่านตื่นตระหนกตกใจ แต่ต้องการให้ท่านเร่งรีบสั่งสมบุญกุศล (ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา) ไว้เป็นเสบียงเดินทางไปภพหน้า เมื่อยามที่ท่านเสียชีวิตในวันที่เกิดภัยพิบัติ เลิกหลงมัวเมาใน ทรัพย์ิ ลาภ ยศ สรรเสริญ ได้แล้ว ตายไปก็เอาไปไม่ได้ ผู้ที่จะรอดชีวิต ต้องเป็นผู้ที่มีบุญมาก มีศีลอย่างมั่นคงจริงๆเท่านั้น รีบๆหน่อย เพราะเวลาของท่านเหลือน้อยแล้ว"

สาธุ อรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัพพัญญูรู้แจ้งโลกทั้งในอดีตและใน อนาคต ทรงมีเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกเป็นล้นพ้นเมื่อครั้งพระองค์ดำรงพระชนม์อยู่ ได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่า

อานันทะ ดูก่อนอานนท์ก่อนกึ่งพุทธกาล 15 ปี (ซึ่งก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่1-2 นั่นเอง พระพุทธเจ้าท่านทำนายล่วงหน้าเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว) จะเกิดการณ์ร้ายแรง จะมีการรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกัน ฝนเหล็กจะตกจากอากาศ ไฟจะลงมาจากอากาศ จะเผาผลาญประชาชนให้พินาศ
จะมีการล้มตายซึ่งกันและกันเป็นอันมาก

ดูก่อนอานนท์ เมื่อศาสนาของของตถาคตล่วงเลยไปก่อนกึ่งพุทธกาล 15 ปี (ซึ่งก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่1-2) สัตว์โลกทั้งหลาย ที่เกิดในยุคนั้น จะพบแต่ความลำบาก ทุกชาติทุกศาสนา ตามธรรมชาติอันหมุนเวียนของโลก ที่หมุนไปใกล้ความแตกสลาย แผ่นดินแผ่นน้ำจะลุกเป็นไฟ มนุษย์และสัตว์จะได้ รับภัยพิบัติสารพัดทั่วทุกทิศ คนในสมัยนั้นจะมีนิสัยโหด ดุจกำเนิดจากสัตว์ป่า อำมหิตจะรบราฆ่าฟันกันเอง ถึงเลือดนองแผ่นดินแผ่นน้ำ ส่วนเวไนยสัตว์ ผู้ขวนขวาย ในกุศลตามวจนะของตถาคตก็จะระงับร้อนไม่รุนแรง บ้านเมืองใดมีความเคารพยำเกรงใน พระรัตนตรัยและคุณบิดามารดา เหตุร้ายภัยพิบัติจะเบาบางแต่ก็จะหนีกฎธรรมชาติไม่พ้น

แต่ว่า ดูก่อนอานนท์ก่อนกึ่งพุทธกาล 15 ปี จะถือว่าเป็นการณ์ร้ายแรงหาได้ไม่ ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้วนั้น

อานันทะ ดูก่อนอานนท์ หลังกึ่งพุทธกาล (ซึ่งก็คือช่วงหลัง พ.ศ. 2,500 เป็นต้นไป) จะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนกึ่งพุทธกาลมาก ยักษ์นอกพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายจะล้มตายกันฝ่ายละมาก ๆ สมณะ ซี พราหมณ์ จะล้มตาย จะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงเลิกรากัน สำหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกัน แต่ไม่ร้ายแรงนัก

เริ่มแต่พุทธศาสนาล่วงเลย 2,500 ปี เป็นต้นไป (ซึ่งก็คือช่วงหลัง พ.ศ. 2,500 เป็นต้นไป) ไฟจะรุกรามมาทางทิศตะวันออก ไหม้วัดวาอาราม สมชีพรามณ์จะอดอยากยากเข็ญ ลูกไฟจะตกจากฟ้าเป็นเพลิงผลาญ เหล็กกล้าจะทะยานจากน้ำ มหาสมุทธจะชอกซ้ำ สงครามจากทั่วทิศศึกจะติดเมือง ข้าวจะขาดแคลนทั่วแคล้นจะอดอยาก ผีโขมดป่าจะเข้าเมือง พระเสื้อเมือง ทรงเมือง จะหนีเข้าไพร ผู้เป็นใหญ่มีอำนาจ จะเรียกแมลงผีเสื้อเหล็กนับแสนตัว มาปล่อยไข่เป็นไฟผลาญ ยักษ์หินที่ถูกสาบเป็นเวลานาน จะตื่นขึ้นมาอาละวาทโลก ดินฟ้าอากาศจะแปรปรวน ตลิ่งจะพัง แผ่นดินจะถล่มเป็นทะเลโลกมนุษย์จะดิ่งสู่ความหายนะ นักปราชญ์จะถูกทำร้ายให้สิ้นสูญ ในระยะนั้นศาสนาของตถาคตจะเสื่อมลงมาก เพราะพุทธบริษัทไม่ ต้องอยู่ในศีลธรรม เชื่อคำคนโกง กล่าวคำเท็จ ไม่เคารพรักธรรมนิยม คนประจบ สอพลอได้รับความเชื่อถือในสังคม ผู้ที่มีศีลธรรม ประพฤติดี ประพฤติชอบ กลับไม่มีใครเคารพยำเกรง

พระธรรมจะเริ่มเปล่งรัศมีฉายแสงส่องโลกอีกวาระหนึ่งก็ต่อเมื่อ มีธรรมิกราชโพธิญาณบังเกิดขึ้น อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเถระผู้ทรงธรรมฤทธิ์ ทั้งสองพระองค์สถิตย์ ณ เบื้องต้นตะวันออกของมัชฌิมประเทศ จะเสด็จมาเสริมสร้างศาสนาของตถาคต ให้รุ่งเรืองสืบไปถึง 5,000 พระวัสสา

ดูก่อนอานนท์ เวลานั้นพลโลกเหลือน้อยมาก คำทำนายของตถาคตนี้ ย่อมยังเวไนยสัตว์ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ผู้ใดรู้แล้วไม่เชื่อ นับว่าเป็นกรรม
ของสัตว์ ที่ต้องสิ้นสุดไปตามกรรมชั่วของตน ผู้ใดปรารถนารอดพ้นจากภัยพิบัติ ให้รักษาศิล 5 ประการ เจริญเมตตาภารนา ประกอบสัมมาอาชีพ มีใจสันโดดรู้จักพอ ไม่โป้ปดคตโกง ไม่
หลงมัวเมาอำนาจและลาภยศ ตั้งใจปฏิบัติตน ตามคำสอนของตถาคตให้มั่นคง จึงจะพ้นอันตรายในกึ่งพุทธกาล "


*ในไม่ช้านี้โลกของเราอาจจะกำลังเผชิญกับ สงคราม หรือ ภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งต้องร้ายแรงกว่าสงครามโลกครั้งที่1-2 เป็นแน่ เพราะคำทำนายของพระพุทธเจ้า ไม่เป็นอื่นแน่นอน ไหนจะปัญหาเรื่องนิวเคลียร์ในอิหร่าน และเกาหลีเหนือ ไหนจะปัญหาเรื่องโลกร้อน น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมากอย่างน่าตกใจ หมู่เกาะจำนวนมากจมอยู่ใต้ทะเลไปแล้ว ชายฝั่งหลายๆประเทศโดนน้ำทะเลกัดเซาะลึกเข้ามาในแผ่นดินยาวนับสิบๆกิโลเมตร พายุที่รุนแรงขึ้นและมาถี่ขึ้น แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยผิดปกติ สึนามิ การเกยตื้นของปลาวาฬและโลมาถี่ขึ้น (อาจจะมีความผิดปกติใต้ท้องทะเล เช่น เปลือกแผ่นดินเคลื่อน) นกแพนกวินตายพร้อมๆกัน 1,500 ตัวที่ประเทศชิลี (อาจจะมีความผิดปกติของอากาศที่ร้อนขึ้น) ฯลฯ มันช่างมาตรงกับคำทำนายอย่างไม่น่าเชื่อ*

"สงครามหรือภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ ที่กำลังจะมาถึงในยุคนี้ จากการที่ผมได้ศึกษาและรวบรวมคำทำนายของคำภีร์ต่างๆ และคำภีร์ในศาสนาอื่นๆ พอจะประมวลเวลาที่จะเกิดได้คร่าวๆ ซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนได้เล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม พอจะสรุปได้ว่าเหตุการน่าจะเกิดขึ้นไม่เกิน พ.ศ. 2560 เป็นแน่แท้"


มาดูคำทำนายบางส่วนของผู้หยั่งรู้อนาคตที่มีชื่อเสียงที่ทำนายเรื่อง สงครามและภัยธรรมชาติ (แค่บางส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้น ผมยังมีอีกมากครับ)
ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากน้องเมย์ Premsuda (May)

1. องค์การ NASA ระบุว่า แกนโลกจะเอียง จนเกิดหายนะขึ้นกับโลกในปี ค.ศ. 2012

อ้างอิง ข้อมูลจากน้องเมย์ Premsuda (May)
[
ความตายใกล้เข้ามาแล้ว วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 วันวิปโยก วินาศสันตะโร วันสุดท้ายของมนุษย์ (ที่ไม่มีศีลธรรม)]2. นักวิทยาศาสตร์แห่งองค์การ NASA อาจารย์สุมิตร อิศรางกูร ณ อยุธยา ออกมายืนยันว่าปี ค.ศ. 2012 โลกจะเกิดหายนะครั้งใหญ่

อ้างอิง ข้อมูลจากน้องเมย์ Premsuda (May)
[
ข่าวใหม่ล่าสุด 23 พ.ค 2552 ช่อง 11 (4 ทุ่ม) มีการคุยเรื่อง ภัยพิบัติล้างโลก 2012 (ใครที่ยังไม่ได้ดู เมย์จะสรุปให้อ่านค่ะ)]3. คำทำนายจากคัมภีร์ไบเบิ้ล เรื่องโลกจะเอียง มาตรงกับ คำทำนายขององค์การ NASA แบบไม่น่าเชื่อ

อ้างอิง ข้อมูลจากน้องเมย์ Premsuda (May)
[
มหันตภัยครั้งใหญ่ "น้ำจะท่วมฟ้า ปลาจะกินดาว" จะเกิดขึ้นภายใน 7 ราตรี คือ 49 วัน ที่มีแต่กลางคืน (เริ่ม 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555)]4. คำทำนายเรื่องภัยพิบัติล้างโลก ของศาสนาคริสต์

อ้างอิง ข้อมูลจากน้องเมย์ Premsuda (May)
[
10 คำทำนาย สู่ภัยพิบัติล้างโลกของ "ศาสนาคริสต์"]5. คำทำนายเรื่องภัยพิบัติล้างโลก ของศาสนาอิสลาม

อ้างอิง ข้อมูลจากน้องเมย์ Premsuda (May)
[
คำทำนาย และสัญญาณวันสิ้นโลกของ "ศาสนาอิสลาม"]6. วานก้า หรือชื่อจริงคุณยาย วานเกเลีย ปานเดว่า กุชเตโรว่า เป็นชาวบัลแกเรีย (ได้รับฉายาว่า นอสตราดามุสแห่งบัลแกเรีย) คุณยายเกิดเมื่อ 31 มกราคม ค.ศ. 1911 ในครอบครัวชาวนายากจนที่หมู่บ้าน สตรูมิซ่า ที่ปัจจุบันอยู่ใน มาเซโดเนีย และคุณยายเสียชีวิตเมื่อ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1996 เวลา 10:10 น.ได้ทำนายอนาคตของโลกเมื่อไม่นานมานี้ว่า

- ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) เริ่มสงครามโลกครั้งที่ 3 (พฤศจิกายน 2010 - ตุลาคม 2014) ตอนแรกก็ใช้อาวุธธรรมดา ต่อมาก็ตามด้วยนิวเคลียร์และอาวุธเคมี การนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ ทำให้ซีกโลกเหนือ จะไม่เหลือทั้งพืชและสัตว์ จากนั้นพวกมุสลิม จะใช้อาวุธเคมีเข้าจัดการกับชาวยุโรปที่ยังหลงเหลืออยู่ ผู้คนจะป่วยเป็นฝีหนองและมะเร็งผิวหนังกันมากจากผลของอาวุธเคมี7. นาย Gordon-Michael Scallion เป็นผู้หยั่งรู้อนาคต (futurist) มีญาณทัศนะ(Spiritual Visionary) คือมองเห็นอนาคตด้วยญาณ มีความแม่นยำมาก เขาได้ทำนายว่า น้ำกำลังจะท่วมโลกจนหลายประเทศหายไปจากแผนที่ ประเทศที่เป็นเกาะจะจมน้ำทั้งหมด ประชากรโลกที่รอดตายมีเพียง 10% เท่านั้น เขา เชื่อว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในระหว่างปี 1998-2012 (พ.ศ.2541-พ.ศ.2555) และเขาได้สร้างแผนที่โลกใหม่หลังน้ำท่วมครั้งใหญ่ ภายใต้ชื่อ Future Map Of The World ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1978 (พ.ศ. 2521) ซึ่งประเทศไทยเหลือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น ดูรูปด้านล่าง8. หลวงปู่พระครูเทพโลกอุดร ทำนายว่า ช่วง พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป (ท่านไม่ได้ระบุ พ.ศ. ที่จะเกิดแน่นอน) มวลมนุษย์ ภัยพิบัติ น้ำจะท่วมโลก แผ่นดินจะไหว มนุษย์ที่ดีถึงจะรอด
หมู่ชนควรทำดี ให้มนุษย์มีการปฏิบัติ มวลชนทุกหมู่เหล่าต้องปฏิบัติ พระเจ้าผู้สร้างโลก มองเห็นมวลมนุษย์ กำลังจะทุกข์ยาก ล้มหายตายจาก เวลานั้นใกล้เข้ามา มนุษย์เท่านั้น ที่จะช่วยตัวเองได้ จงทำตัวเองให้ดี จงมีจิตที่ดี จึงจะรอดพ้น ไม่มีใครช่วยใครได้ แผ่นดินจะกลืนกิน มิรู้สิ้นชีวิตเท่าใด ผู้ที่จะรอดปลอดภัย ต้องอยู่ในศีลธรรม

พึงรักษาชีวิต อย่าคิดว่าตายแล้วดีกว่าอยู่ ต้องอดทน ผู้รอดจากภัยพิบัติ คือ ผู้ที่ต้องอยู่ต่อ เป็นผู้ที่ต้องช่วยกัน ปรับสภาพจากเหตุการณ์ ที่ผ่านพ้นแต่กว่าจะถึงตอนนั้น มนุษย์ก็แสนสาหัส ทุกข์ยากอดอยาก ยากไร้ปางตาย ไร้ความทรงจำก็มี เพราะขาด การเตรียม ด้วยความไม่รู้ มนุษย์ต้องพบ วิบากกรรมชีวิต ทุกชีวิตที่อาศัย อยู่บนโลกลำบาก มนุษย์เป็นผู้ทำทุกสิ่งด้วยมือ ของมนุษย์ทั้งสิ้น ไม่มี ไม่ใช่ ใครที่ไหนทำ เวลาใกล้เข้ามา ทุกขณะความตาย กำลังเข้ามาใกล้ตัว

ก่อนถึงเวลา ก่อนถึงวันนั้น มนุษย์ผู้ซึ่งกระทำการทำลาย มนุษย์ด้วยกัน มันต้องพินาศเช่นกัน การกระทำของมันผู้นี้ ทำให้มนุษย์ จำนวนมากมายสิ้นชีวิต คล้ายใบไม้ร่วง มันหวังว่าจะได้เป็นใหญ่ ในแผ่นดินทั่วโลก แต่แล้วความหายนะ เข้ามาครองโลกแทน ความพินาศเต็มไปหมด ความหวังย่อยยับ ปฐพีเต็มไปด้วยเลือด ศพกลาดเกลื่อนเลือดทาแผ่นดิน ชีวิตสูญสิ้น สิ้นไร้ผู้คน มีแต่ความตาย ที่เห็นชัดความดับสูญครั้งใหญ่ ของมวลมนุษย์และสัตว์ในโลก

ความตายเป็นผู้ชนะ ผู้แพ้คือผู้กระทำความชั่วร้าย ผู้ที่ตายทั้งหมดเป็นผู้โชคดีกระนั้นหรือ ผู้ที่รอดเป็นผู้โชคดีกระนั้นหรือ มิใช่ทุกอย่างคือ กฎแห่งกรรม วิถีแห่งกรรม มาจากที่ใด ทำไม มวลมนุษย์จึงต้องรับความดับสูญ เพราะชีวิตกับความตายเป็นสิ่งที่คู่กัน ไม่อาจหลีกเลี่ยง ไม่มีทางหนีพ้น โอกาสผู้ที่รอด หมายถึง ผู้อยู่ต่อ เพื่ออนาคตโลก ผู้ทำลายดับสิ้นสูญ โลกร้อนระอุ มีแต่ไฟ เถ้าถ่านท่วมท้นแผ่นดิน น้ำเป็นพิษ สารเคมีท่วมท้น เชื้อโรคสารพัดชนิด กัดกินผู้คน ผู้ที่รอดแสนสาหัส ทุกข์ยากรอความตาย
9. "หลวงปู่สรวง ออยเตียนสรูล" กล่าวไว้ว่า พ.ศ. 2550 ถึง 2555 หางนาคกวาดน้ำให้โลกมาได้ครึ่งหนึ่งแล้ว กำลังจะกวาดน้ำขึ้นมาล้างโลก จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ คนไม่ดีไม่มีศีลธรรม จะล้มตายมาก ส่วนคนดีมีศีลธรรม จะอยู่รอดปลอดภัยได้
หลวงปู่สรวงท่านละสังขารเมื่อ วันที่ 8 กันยายน 2542 (ขึ้น 10 ค่ำเดือน 10 ปีมะโรง )
สะรีระสังขารของท่านตั้งอยู่ที่ศาลา ออยเตียนสรูล วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ


อ้างอิง
[
หลวงปู่สรวง (เทวดาเล่นดิน) พูดถึงภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้...]10. หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก วัดทุ่งสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำสุพรรณ "ได้นิมิตเห็นกรุงเทพฯน้ำท่วมสูงประมาณเสาไฟฟ้า"แต่ในนิมิตไม่ได้แจ้งว่าจะเกิดเมื่อไหร่9. นาย สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการอำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ทำนาย กรุงเทพฯ จมใต้น้ำ (พ.ศ. 2558) ท่านทำนายไว้เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2550

อ้างอิง
[
���֧! �ա 8 �� ��ا෾� ���� �ҡ���͡ ���๪�� oknation.net]
10. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ทำนายอนาคตโลกต้องเกิดภัยพิบัติครั้งมโหฬารในปี พ.ศ. 2560 ท่านทำนายไว้เมื่อปี พ.ศ. 2548

อ้างอิง
[
บทสัมภาษณ์ ดร.อาจอง ชุมสายฯ เรื่องอนาคตเมืองไทยอีก 10 ปีข้างหน้า - PaLungJit.com]
11. หลวงพ่อฤาษีลิงดำเทศน์เรื่อง : คำทำนายภัยพิบัติ และอนาคตประเทศไทย

อ้างอิง
ฟังเสียงบรรยาย หลวงพ่อฤาษีลิงดำ.wma (1,020.2 KB, 2355 views)
[
http://board.palungjit.com/attachmen...2&d=1208858927]

กระทู้หลวงพ่อฤาษีลิงดำเทศน์เรื่องคำทำนายภัยพิบัติ และอนาคตประเทศไทย
[
หลวงพ่อเทศน์เรื่อง :คำทำนายอนาคตประเทศไทย (โหลดฟังดูกันนะครับ)]

ฟังเสียงบรรยาย พุทธพยากรณ์โลก.mp3 (3.23 MB, 85298 views)
[
http://board.palungjit.com/attachmen...tachmentid=286]

12.ปู่อินทร์ตาทิพย์ (ท่านผู้เฒ่าฆราวาส ผู้มีอภิญญาตาทิพย์ บารมีแก่กล้า แห่งเขาตำแย อ.ปักธงชัย เมืองโคราช อายุ 107 ปี) เตือนอีก 5 ปี ภัยพิบัติใหญ่มาแน่ๆ (ประมาณ พ.ศ. 2557)
ท่านได้เตือนว่าในอีก 3 ปี ภัยเศรษฐกิจโลกจะแย่มาก และซ้ำร้ายหนักในอีก 5 ปี ที่ปู่เห็นคือ ภัยพิบัติจากธรรมชาติที่รุนแรงมาก
โดยในประเทศไทย ภัยหนักที่ปู่เห็นชัดเจนคือ น้ำท่วมแถบโซนจังหวัดภาคกลางรอบๆกรุงเทพ เป็นบริเวณกว้าง กินพื้นที่ ติดต่อกันหลายจังหวัด หลายวัน หนักมากกว่าทุกครั้งที่ประเทศไทย เคยประสบมา


อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากทั้งน้ำทะเลหนุน,น้ำป่าไหลหลากจากทางภาคเหนือมาสมทบ แม่น้ำเอ่อท่วม ฝนตกติดต่อกันหลายวัน แบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุด เมื่อไหร่
แล้วระดับน้ำท่วมจะสูงขึ้นมากเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว จนอยู่กันไม่ได้ หนีตายกันอลม่าน รถติดกันเป็นทางยาวทั่วทุกสาย ต้องหนีเพื่อเอาตัวรอดวุ่นวายไปหมด
ที่ เดือดร้อนมากคือจังหวัดที่ติดชายทะเล ,รวมทั้งจังหวัดที่ติดแม่น้ำ สายใหญ่เช่น นนทบุรี ,สมุทรปราการ,นครปฐม, ปทุมธานี ,อยุทธยา, อ่างทอง และอื่นๆอีกมาก


ผู้คนส่วนใหญ่จะหนีมาที่ภาคอีสาน เพราะเป็นที่ราบสูงน้ำท่วมไม่ถึง
ท่านเตือนว่า ถ้าจะหนีอย่าหนีออกมาที่เส้นมิตรภาพ โคราช-สระบุรี เพราะ ผู้คนส่วนจะหนีมาที่เส้นนี้ ให้เลี่ยงไปทาง นครนายกหรือ สระแก้ว พอเอาตัวรอดได้


การเตรียมตัวท่านบอกอย่างน้อย ก่อนถึงยามนั้นให้เตรียมเงิน เตรียมทองสะสมเก็บไว้ใช้ยามยากให้มาก เพราะยามนั้นเงินทองจะหายาก คนเห็นแก่ตัวกันมาก แย่งกันกินแย่งกันใช้ เหมือนยุคเขมรหนีตาย ยุคฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สมัยเผด็จการงัยงั้นเลย

อ้างอิง ข้อมูลจาก "toplus99"

[ปู่อินทร์ตาทิพย์ อายุ107ปี เตือนอีก5ปีภัยพิบัติใหญ่มาแน่]


13.ดาวปริศนาดวงที่ 12 ของระบบสุริยะจักรวาล ดาวนิบิรุ (Nibiru) มีเส้นทางของวงโคจร มาทับกับโลกมนุษย์พอดี (พุ่งเข้าชนโลก) ในวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555)


อ้างอิง ข้อมูลจากน้องเมย์ Premsuda (May)
สาเหตุแห่งภัยพิบัติโลก ดาวปริศนาดวงที่ 12 ของระบบสุริยะจักรวาล ดาวนิบิรุ (Nibiru)"ผมขอฝากไว้ให้คิด ทรัพย์สมบัติ ตายไปก็เอาไปไม่ได้ สิ่งที่จะติดตัวเราไปคือ บุญ-บาป เท่านั้น เมื่อไรมนุษย์จะเลิกลุ่มหลงมัวเมากับ ทรัพย์ิ ลาภ ยศ สรรเสริญ กันเสียที จิตที่ไปผูกติดกับสิ่งเหล่านี้ เมื่อตายไป จิตผู้นั้นจะหลงตาย ตายแบบขาดสติ (คือผู้ที่ไม่ได้ฝึกเจริญสติ แบบสติปัฏฐาน 4 มาตลอดชีวิต) เมื่อตายแบบหลงตาย จิตผู้นั้นจะไปปฏิสนธิในอบายภูมิทันที ถึงจะเคยทำบุญให้ทานใส่บาตรมาบ้าง ก็ไม่เกิดผล เพราะถ้า "อาสัณกรรม" ตายแบบหลงตายขาดสติ ต้องไปอบายภูมิอยู่ดี"

ถ้าพลาดท่าลงนรกแม้แต่เพียงครั้งเดียวก็จบเลย หมดสิทธิ์พบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ในกัปปนี้ เพราะนรกแต่ละขุมอายุยืนยาวมาก

1. สัญชีพนรก อายุ 500 ปี ใน 1 วันนรก = 9 ล้านปีมนุษย์ รวมเป็น 4,500 ล้านปีมนุษย์
2. กาฬปุตตะนรก อายุ 1,000 ปี ใน 1 วันนรก = 36 ล้านปีมนุษย์ รวมเป็น 36,000 ล้านปีมนุษย์
3. สังฆาฏนรก อายุ 2,000 ปี ใน 1 วันนรก = 145 ล้านปีมนุษย์ รวมเป็น 290,000 ล้านปีมนุษย์
4. โรรุวนรก อายุ 4,000 ปี ใน 1 วันนรก = 234 ล้านปีมนุษย์ รวมเป็น 936,000 ล้านปีมนุษย์
5. มหาโรรุวนรก อายุ 8,000 ปี ใน 1 วันนรก = 9,216 ล้านปีมนุษย์ รวมเป็น 73,728,000 ล้านปีมนุษย์
6. ตาปะมหานรก อายุ 16,000 ปี ใน 1 วันนรก = 184,212 ล้านปีมนุษย์ รวมเป็น 2,947,392,000 ล้านปีมนุษย์
7. มหาตาปะนรก อายุ 1/2 กัป ไม่มีการแจ้งไว้ นับไม่ได้
8. อเวจีมหานรก อายุ 1 กัป ไม่มีการแจ้งไว้ นับไม่ได้
พิเศษ โลกันตนรก ไม่มีอายุ เป็นการทำบาปที่พิเศษที่สุด ไม่มีระบุในตำรา
เสร็จจากนี้ต้องไปต่อที่ขุมอเวจีมหานรกต่อไป

จากขุมหนึ่ง ก็ต้องไปอีกขุม เพราะมนุษย์ย่อมผิดศีลในทุกๆข้อ ผิดศีลแต่ละข้อ ก็ต้องไปนรกขุมเฉพาะ ต้องไปจนครบทุกขุม ไหนจะนรกที่เป็นขุมบริวารอีก ไม่ว่าจะเป็น อุสทนรก และ ยมโลกนรกอีก
เอาเป็นว่า ถ้าพลาดท่าลงนรกแม้แต่เพียงครั้งเดียวก็จบเลย ต้องอยู่ในนั้นเป็น กัปๆ หรือ เป็นอันตรกัป หมดสิทธิ์พบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

ดังพุทธพจน์ที่ว่า

ดูกรเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย!
สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิด
เป็นมนุษย์อีกมีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากมนุษย์
ไปแล้ว ย่อมกลับไปเกิดในนรกมีประมาณมากกว่า

ดูกรเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย!
สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วจะกลับมาเกิด
เป็นมนุษย์อีกมีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากนรก
ไปแล้ว ย่อมกลับไปเกิดในนรก ในกำเนิดสัตว์
เดียรัจฉาน ในเปรตวิสัย มีประมาณมากกว่า

ดูกรเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย!
สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วจะกลับมาเกิด
เป็นเทพยดา มีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากนรก
ไปแล้ว ย่อมกลับไปเกิดในนรก ในกำเนิดสัตว์
เดียรัจฉาน ในเปรตวิสัย มีประมาณมากกว่า
(อ่านรายละเอียดเรื่อง "นรก" ได้ที่นี่ครับ

นรก)

_/|\_
_/|\_
_/|\_

เจ้าสัตว์โลกเจ้าโง่เขลาเบาปัญญา
เจ้าเกิดมาเจ้าก็มาแต่ตัวเปล่า
เจ้าจะเอาแต่ความสุขสนุกไฉน
เมื่อเจ้าตายเจ้าจะเอาอะไรไป
เจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามา


ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner