Saturday, September 27, 2008

การจัดสถานที่และบูรณะโรงเจรูปปั้นหลวงปู่เงิน ที่เราต้องย้ายเข้าไปในพระอุโบสถ

ร่วมแรงแข็งขัน เวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยง


หลวงพ่อบัง กำกับเวทีเอง

โปรดสังเกตุสัญลักษณ์ระบบ พระนาคปรก

รูปถ่ายหลวงปู่

ตกแต่งโต๊ะหมู่ในพระอุโบสถ

ไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยบทนี้ หลวงบังกำกับการแสดง

ยกพระอฐิษฐานเสี่ยงทาย

มีผ้าขาวเก็บไว้หลายปีอยู่ในตู้ สงสัยระบบจัดไว้ให้พวกเรา

เช็ดๆถูๆ มิให้ฝุ่นเกาะจิตใจ

จานโม่ ขึ้นไปตรวจสอบนี่เป็นวัดจริงๆนะ ชื่อก็บอกว่าเป็นวัด จานโม่อ่านให้ฟัง

มีการทำงานเป็นระบบ

ทำเป็นทีมเวิอรค์

อาจารย์จุก คุณปิรามิด คุณประสงค์ คุณต๊ะ

จานโม่ ช่วยๆกาน ..ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner