Thursday, January 4, 2007

บรรยากาศวัดปราสาท 越把薩佛寺


หอระฆัง

ระเบียงพระอุโบสถ

ท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาส

ห้องสมุดธรรมะยังสร้างไม่เสร็จ
ประตูทางทิศตะวันออก
ศาลาเสวนาธรรม
พระปิยะ ปิยะธัมโม พระวิปัสนากรรมฐาน

สุนัขสามขาพิการตั้งแต่เกิด
พระครูใบฎีกาบุญรอด รองเจ้าอาวาส
อีกมุมของพระอุโบสถ
ทางไปบ้านเก่า


เณรน้อยเรียนธรรมะ


มุมสงบที่สุดในวัด
ประตูทางตะวันตก
กุฏิสงฆ์


หลวงตาปรึกพรรษา39 อายุ 78 ปี
ศาลาการเปรียญ
กุฎิท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาส
ทางขึ้นศาลาการเปรียญ
พระอุโบสถ
ที่ทำการมูลนิธิหลวงพ่อปิ่น ทีปคุโณ

ระเบียงพระอุโบสถ

โปรดสัตว์

สวนป่าหลวงตานิจ


หลวงตานิจ บุกเบิกทำสวนป่ามา 16 ปีแล้ว
สถูปหลวงพ่อปิ่น

ภาพปราสาทหินศีขรภูมิ

ฟางข้าวหลวงตานำมาใส่ต้นไม้

อีกมุมของสถูป

เด็กๆชอบมาเล่นหน้าโบสถ์

สถูปปั้นลายปูนสด
กล้วยไม้หลวงตาปลูกเอาไว้
ภาพที่เห็นจนชินตา

หล่วงพ่อปิ่น ทีปคุโณ พระเกจิชื่อดังในอดีต

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner