Wednesday, January 3, 2007

เตรียมงาน 我的家แม่ครัวทำสุดฝีมือ

ร่วมยินดี อนุโมทนาบุญ

รับปนะทานอาหารเอาแรงก่อน


เตรียมเวที คอนเสริตส์

กุยอีซานเป่า รับไตรสรคมณ์

ทางเข้าบ้าน

น้องบอยมาเตรียมที่จอดรถ

ฮ่าๆ สะบายใจ


อาจารย์ สวายกระจัย หมอเขมรทำขวัญนาค

เวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยง
โต๊ะจีนจากแปะตี๋ภัตตาคาร

พื้นที่รองรับหากญาติธรรมมาแยะบายศรี จากทีมงานประกวดบายศรีได้รับรางวัลที่1
ภาพก่อนบวชหลายปี

ตระเตรียมอาหารเช้าเที่ยง

คุณลุงยืนให้ถ่ายภาพ


ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner