Thursday, August 7, 2014

171. อันนทานโชค

173. ศราทธอันนภุกตโชค

สัมพันธ ภาพ – ถ้าเสาร์เป็นเจ้าเรือนที่ 2, หรือร่วมกับเจ้าเรือนที่ 2 หรือเรือนที่ 2 ถูกโยคของเสาร์เป็นนิชค์ – (ศราทธะอันนะภุกต – กินอาหารเปรตพลี)

ผล – เจ้าชะตากินอาหารที่ประกอบในพิธีปลงศพ หรืออาหารเซ่นปีศาจ


ข้อสังเกต – ชาวภารตะถือว่า ผู้ที่ไม่ใช่ญาติใกล้ชิดกับผู้วายชนม์ หรือผู้ที่ไม่ได้รับเชิญในงานปลงศพ กินอาหารที่ประกอบสำหรับงานปลงศพไม่ว่าในระยะไหน นับตั้งแต่ถึงแก่กรรมถึงงานเผาหรือฝังถือว่าผู้นั้นเป็นคนโชคร้าย ถ้าเสาร์ไม่เกี่ยวข้องแก่เรือนที่ 2 เลย เจ้าชะตาจะไม่เผชิญกับโชคร้ายอย่างนี้
172. ปรันนโภชนโชค

สัมพันธภาพ – เจ้าเรือนที่ 2 เสวยนวางศ์ราศีนิชค์หรือราศีศัตรู ถูกโยคของดาวเคราะห์นิชค์ – (ปะรันนะโภชนะ – รบกวนอาหารผู้อื่น)

ผล – เจ้าชะตาเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารที่ผู้อื่นบริจาค หรือเจ้าชะตาเป็นคนไม่มีอิสระ


ข้อสังเกต – ผู้ที่ไม่สามารถหาเลี้ยงชีวิตได้ด้วยตนเอง เป็นธรรมดาที่ผู้นั้นต้องอาศัยผู้อื่น. ถ้าเจ้าเรือนที่ 2 เป็นนิชค์ในนวางศ์จักร หรืออยู่ในราศีศัตรูในนวางศ์จักร – จะได้รับผลที่กล่าวนี้ ถ้ามีดาวเคราะห์นิชค์เป็นโยคแก่เจ้าเรือนที่ 2 ด้วย เจ้าชะตาต้องอดอยาก--------------------------------------------
171. อันนทานโชค

สัมพันธภาพ – เจ้าเรือนที่ 2 เสวยไวเศษิกางศ และได้การร่วมหรือโยคของพฤหัสบดีและพุธ – (อันนะทานะ – บริจาคอาหาร)

ผล – เจ้าชะตามีนิสัยเผื่อแผ่อารีอารอบ และให้อาหารแก่คนมากหลาย


ข้อสังเกต – การเลี้ยงอาหารผู้หิวกระหาย (อันนทาน) เป็นการทำกุศลอย่างหนึ่ง ธรรมดามนุษย์มีความปรารถนาทรัพย์สิน ความสบาย สิ่งของที่พอใจ ชื่อเสียง อย่างไม่รู้จักเพียงพอ แต่ผู้ที่อดอยากหิวกระหายที่ได้รับอาหารเหลือเฟือจะเกิดความพอใจที่แท้จริง ฉะนั้นผลศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งของกุศลกรรม อยู่ที่การบริจาคอาหาร
ราศี (92)                                                                              นวางศ์ (92)


ชะตา (92)  เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2399

เวลามัธยมท้องถิ่น  กลางคืน 2 ยามกับ 21 นาที

ทศาศุกร์ 12 ปี 3 เดือน 9 วันชะตานี้มีสัมพันธภาพแบบหนึ่งของโชค 171 เจ้าเรือนที่ 2 (พุธ) อยู่ในเรือนที่ 10 ร่วมกับพฤหัสบดี เจ้าชะตามีชื่อเสียงในความใจบุญที่บริจาคอาหารมากมายเลี้ยงนักพรต, คนยากจน และผู้ที่ขาดแคลนอาหาร--------------------------------------------

Wednesday, August 6, 2014

168. 169. ทุรมุขโชค

170. โภชนเสาขยโชค

สัมพันธภาพ – เจ้าเรือนที่ 2 มีกำลังดีเสวยไวเศษิกางศ และได้โยคของพฤหัสบดีหรือของศุกร์ – (โภชะนะเสาขยะ – อาหารที่พอใจ)

ผล – เจ้าชะตามีทรัพย์สิน และได้กินอาหารที่พอใจเสมอ


ข้อสังเกต – ศุกร์เป็นการกสำหรับการกิน (ภุกติ) หรืออาหาร ฉะนั้นศุกร์ต้องอยู่ในที่ดีและไม่ถูกเบียดเบียน (โชคทั้งนี้ต้องพิจารณาการกเป็นสิ่งแรก)
166.  167. ศุมุขโชค

สัมพันธภาพ

-      (166) เจ้าเรือนที่ 2 อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ ได้โยคของศุภเคราะห์ หรือศุภเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 2

-      (167) เจ้าเรือนที่ 2 อยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ ซึ่งเป็นเรือนอุจจ์, เรือนเกษตร , หรือเป็นเรือนมิตร ของเจ้าเรือนที่ 2 และเจ้าเรือนจตุรเกณฑร์นั้นต้องเสวยโคปุรางศ.


-      (ศุมุขะ – หน้างาม)

ผล – หน้าเจ้าชะตายิ้มแย้มและมีเสน่ห์ให้เกิดความนิยม

ข้อสังเกต – คำพูด, นัยตา และดวงหน้า อยู่ในความหมายของเรือนที่ 2 ดังนั้นถ้าเรือนที่ 2 และเจ้าเรือนที่ 2 ถูกผลร้ายเบียน คำพูดรุนแรงไม่สละสลวยนิ่มนวล, สายตาผิดปกติ และดวงหน้าไม่น่าดู แต่ความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่จะเสียไปทุกอย่าง เพราะผู้ที่หน้าตาไม่น่าดู คำพูดอาจนิ่มนวลสละสลวย และสายตาดี หรือผู้ที่สายตาพิการอาจวาจาดี เรื่องทั้งหมดนี้นอกจากสัมพันธภาพที่จำกัดสำหรับโชคแล้วยังต้องพิจารณาที่ สถิตของการกเป็นประการแรก--------------------------------------------
168.  169. ทุรมุขโชค

สัมพันธภาพ

-      (168) บาปเคราะห์อยู่ในเรือนที่ 2 และเจ้าเรือนที่ 2 สัมพันธ์กับดาวร้าย หรือเจ้าเรือนที่ 2 เป็นนิชค์

-      (169) เจ้าเรือนที่ 2 เป็นบาปสัมพันธ์กับคุลิกา หรือเสวยนวางศ์ราศีศัตรู และนวางศ์ราศีนิชค์ ร่วมกับบาปเคราะห์


-      (ทุระมุขะ – หน้าทราม)

ผล – ดวงหน้าเจ้าชะตาไม่น่าดู หรือหน้าบึ้งบูดโกรธง่าย เจ้าโมโหโทโส

ข้อสังเกต – ดวงหน้าจะสวยงามหรือน่าเกลียดมากน้อยเพียงใด สุดแต่อิทธิพลดีหรืออิทธิพลร้ายที่สำแดงต่อเรือนที่ 2. บางคนดวงหน้าน่าเกลียดมาแต่กำเนิด บางคนดวงหน้าเสียรูปเพราะอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุที่ให้ผลอย่างนี้จะเกิดขึ้นในระหว่างมหาทศาและอนุทศาของดาว เคราะห์ที่เกี่ยวข้องแก่เรือนที่ 2--------------------------------------------

ยินดีต้อนรับ

Astrodienst Banner